Would you like to visit another country's site?

Dự án

Những nhân viên tham gia công việc dự án được tiến hành thông qua việc hỗ trợ hợp tác thì phải có thể chia sẻ tình hình tiến hành với thông tin công việc có liên quan bằng thời gian thực.

Đặc điểm riêng

 • Ghi chú chi tiết công việc theo đơn vị dự án và có thể quản lý lược sử đó.
 • Có thể kiểm tra trực tiếp theo hình thái đồ thị tình hình tiến độ theo từng dự án.

  Tính năng quan trọng

  • Quản lý dự án

   • Ghi chép nội dung công việc theo đơn vị dự án và có thể quản lý lược sử đó.
   • Cài đặt riêng như tình hình tiến hành, mục nhập, phiếu tham khảo v.v theo từng dự án là có thể quản lý mang tính hệ thống cho mỗi dự án.
   • Vì từng người phụ trách được phân theo từng công việc trong dự án ghi chú trạng thái tiến hành nên có thể ghi chú và quản lý ở nội dung chi tiết.
  • Biểu đồ Gantt

   • Có thể kiểm tra trực tiếp bằng hình thức biểu đồ kết nối tình hình tiến triển theo dự án.
   • Thông qua thiết lập bảng thông báo là có thể kiểm tra và chia sẻ nội dung công việc chi tiết ngoài tỷ lệ tiến hành một cách dễ dàng.
  Dự án
  Nhận tư vấn miễn phí ngay nếu bạn còn thắc mắc!
  028-3837-3100