Would you like to visit another country's site?

Vì sao chọn Ecount?

So sánh với các phần mềm ERP khác

Ecount ERP là giải pháp ERP trực tuyến hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều giải pháp ERP hiện nay rất tốn kém,
mất thời gian, yêu cầu cao về nguồn lực (cả về tài chính và con người), và đòi hỏi nhiều tháng để thực hiện và triển khai.
Tuy nhiên, EcountERP được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ecount là một lựa chọn phần mềm ERP tiêu chuẩn dựa trên điện toán đám mây và chỉ mất 1 ngày để thực hiện. Thời gian để thiết lập và làm quen với hệ thống ít hơn các phần mềm khác.
Những điều trên được thể hiện qua bảng phân tích giá thành, so sánh Ecount ERP với các giải pháp ERP khác cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cung cấp ERP

  • Nội dung
  • Hỗ trợ
  • Đào tạo người dùng
  • Giá thành
   (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
  • Quyền người dùng
  • Miễn phí nâng cấp
  • Yêu cầu bộ phận kỹ thuật
  • Thời gian thực hiện
  • Tương thích với người dùng
  • Chi phí dịch vụ OOP
  • Các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm
   (NetSuite,SAP,Oracle)
  • Hỗ trợ
   $200+/tháng
  • Đào tạo người dùng
   Phí cơ bản
  • Giá thành
   (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
   Bình quân $16,000/Năm
   Bình quân $40,000/Năm
  • Quyền người dùng
   Trả trên số người dùng
  • Miễn phí nâng cấp
   Không
  • Yêu cầu bộ phận kỹ thuật
   Không
  • Thời gian thực hiện
   3-6 tháng
  • Tương thích với người dùng
   Trung bình
  • 0 VNĐ
   $0
  • Phần mềm ERP cũ
  • Hỗ trợ
   20% phí bản quyền
  • Đào tạo người dùng
   Phí cơ bản
  • Giá thành
   (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
   Bình quân $20,000/Năm
   Bình quân $50,000/Năm
  • Quyền người dùng
   Trả trên số người dùng
  • Miễn phí nâng cấp
   Không
  • Yêu cầu bộ phận kỹ thuật
  • Thời gian thực hiện
   6-12 tháng
  • Tương thích với người dùng
   Nhiều rủi ro
  • Chi phí dịch vụ OOP
   $1000/Năm
  • ECOUNT
  • Hỗ trợ
   Miễn phí
  • Đào tạo người dùng
   Miễn phí qua điện
   thoại và email
  • Giá thành
   (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
   1.000.000 VNĐ/Tháng
   (11.000.000 VNĐ/Năm)
  • Quyền người dùng
   Không giới hạn
  • Miễn phí nâng cấp
  • Yêu cầu bộ phận kỹ thuật
   Không
  • Thời gian thực hiện
   1 ngày
  • Tương thích với người dùng
   Cao
  • Chi phí dịch vụ OOP
   0 VNĐ