Would you like to visit another country's site?

Với Ecount
Đầy đủ tính năng quản lý dễ dàng
1 triệu/tháng đa người dùng
ERP trên nền tảng web

Dễ dàng sử dụng , bạn hãy kiểm tra ngay nhé!

Kiểm tra báo cáo trong thời gian thực

Kiểm tra báo cáo trong thời gian thực

Dữ liệu nhập phản ánh ngay vào báo cáo.
Bạn hãy kiểm tra báo cáo mới nhất theo
thời gian thực.

Xem chi tiết
Đơn giản với những menu cần dùng!

Đơn giản với những menu cần dùng!

Bạn có thể dễ dàng cấu trúc lại menu.
Hãy chọn sử dụng chỉ những menu
cần thiết.

Xem chi tiết

60.000 doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực
đang sử dụng Ecount.

graph Xem chi tiết

Ecount ERP Tất cả tính năng

1trìệu/tháng Chính sách giá của Ecount ERP