Would you like to visit another country's site?

Cung cấp tất cả chức năng cần thiết
cho nhiều loại hình doanh nghiệp

Chương trình chuẩn hóa

  • Chương trình của chúng tôi bao gồm nhiều chức năng có thể giúp tất cả các loại hình kinh doanh, từ quản lý sản xuất đến kế toán.
  • Rất nhiều tính năng có sẵn bắt buộc phải có theo đa số doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
  • Chương trinh của chúng tôi cung cấp công cụ cần thiết để quản lý kho hàng, sản xuất, tính chi phí, mua hàng, kế toán, nhân sư, bảng lương, và nhiều hơn nữa.

Dễ dàng & Nhanh chóng triển khai

  • Các công ty sẽ ngay lập tức truy cập vào toàn bộ tính năng của ECOUNT ERP sau khi đăng ký thuê bao trả tiền.
  • Người dùng có thể nhanh chóng tùy chỉnh toàn bộ màn hình, báo cáo, mẫu biểu và nhiều hơn nữa.
  • Dễ dàng tùy chỉnh menu và bố cục giao diện.

Đáp ứng các nhu cầu trong tương lai

  • Trong suốt 20 năm, ECOUNT liên tục cập nhật chương trình và cung cấp tính năng mới hàng tuần.
  • Cập nhật chương trình là kết quả của việc dự đoán những thay đổi trong môi trường làm việc mà quản lý nhu cầu.
  • Với ECOUNT ERP, người quản lý sẽ được truy cập vào những tính năng đã cập nhật để hỗ trợ nhu cầu trong tương lai của doanh nghiệp và nhiệm vụ tương ứng trong ngành kinh doanh mà không tốn phí.
ECOUNT ERP cung cấp rất nhiều tính năng dành cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ chỉ trong một chương trình tích hợp đầy đủ.