Would you like to visit another country's site?

Thiết lập tài khoản

Tài khoản kế toán là chuẩn mực để xử lý các nghiệp vụ kế toán.
Nếu có thể thêm, bớt và sửa tài khoản cho phù hợp với nhu cầu của mỗi công ty thì có thể nâng cao hiệu suất công việc.

Đặc điểm riêng

 • Dễ dàng tạo thêm, sửa đổi các tài khoản kế toán theo mong muốn.
 • Chia nhỏ và chi tiết các tài khoản để quản lý đơn gian hơn.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập tài khoản kế toán

  • Cho phép khởi tạo không giới hạn tài khoản kế toán mới.
  • Đơn giản hơn bằng các sao chép từ một tài khoản có sẵn.
  • Hệ thống mã số kế toán đã thiết lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, nên dù không cần khởi tạo vẫn có thể sử dụng ngay.
 • Chi tiết hóa thông tin của các tài khoản kế toán

  • Có thể thiết lập đa dạng các mã ghi chú cho một tài khoản nào đó, để quản lý tách biệt mà không khởi tạo thêm tài khoản con.
  • Trong các báo cáo và sổ cái kế toán, chi tiết ghi chú cũng được hiển thị.
  • Mã ghi chú sẽ rất hữu ích trong trường hợp dùng một tài khoản kế toán để hạch toán cho nhiều loại chi phí khác nhau.
Thiết lập tài khoản