Would you like to visit another country's site?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HĐĐT)

Có thể dùng phiếu bán hàng đã tạo ở ECOUNT để phát hành HĐĐT.
Hạn chế sai sót đến mức tối đa vì chỉ cần dùng lại tài liệu đã nhập trước đó để phát hành HĐĐT.

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.
ECOUNT cung cấp các dịch vụ HĐĐT và tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HĐĐT) LÀ GÌ?

 • HĐĐT là tập hợp các thông điệp, dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử
 • Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là HĐĐT
 • HĐĐT có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  1) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong HĐĐT từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là HĐĐT.
  2) Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị HĐĐT.
  3) Thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Đặc điểm riêng

 • Có thể phát hành HĐĐT bằng phiếu bán hàng đã nhập.
 • Cung cấp tất cả các chức năng cần cho việc sử dụng HĐĐT từ đăng ký sử dụng, phát hành HĐ thường cho đến phát hành HĐ chỉnh sửa.
 • Có thể phát hành HĐĐT mọi lúc, mọi nơi thông qua internet.

Tính năng quan trọng

 • Phát hành HĐĐT

  • Có thể phát hành HĐĐT bằng phiếu bán hàng đã tạo ở ECOUNT.
  • Có thể phát hành hóa đơn hàng loạt.
  • Có thể tạo ký hiệu HĐĐT và cho hiển thị ở HĐĐT khi phát hành.
 • Kiểm tra quá trình phát hành

  • Có thể theo dõi quá trình phát hành của nhiều HĐĐT dễ dàng ở cũng một màn hình.
  • Có thể kiểm tra lịch sử tạo phiếu, các điểm chú ý theo từng bước phát hành, trạng thái nhận email của người mua hàng,…
 • Quản lí HĐĐT tổng hợp (Đăng ký sử dụng, gửi Email, Phát hành hóa đơn chỉnh sửa, …)

  • Có thể gửi đăng ký sử dụng HĐĐT đến CQT và kiểm tra trạng thái duyệt đơn.
  • Có thể gửi email HĐ nháp, HĐ đã phát hành cho người mua.
  • Trường hợp phát hành HĐ không thành công có thể kiểm tra được lí do.
  • Có thể dễ dàng phát hành HĐ chỉnh sửa, thay thế.
 • Sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet

  • Không cần cài đặt chương trình mà chỉ cần truy cập được Internet là có thể sử dụng.
  • Có thể phát hành và tra cứu HĐĐT mọi lúc, mọi nơi.
 • Cung cấp đa dạng các loại HĐĐT

  • Hóa đơn Giá trị gia tăng
  • Hóa đơn Bán hàng
  • Hình thức hóa đơn có Mã xác thực của Cơ quan Thuế
  • Hình thức hóa đơn không có Mã xác thực của Cơ quan Thuế
  ※ Dự kiến sẽ bổ sung thêm các loại HĐĐT khác trong thời gian tới.
 • Tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các quy định về giao dịch điện tử và HĐĐT

  • Luật Giao dịch điện tử
  • Các Nghị định 51/2010/NĐ-CP, 04/2014/NĐ-CP, 119/2018/NĐ-CP,..
  • Các thông tư 32/2011/TT-BTC,…
  • Sẵn sàng đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC