Would you like to visit another country's site?

Báo cáo quản lý

Các báo cáo quản lý luôn có sẵn để bạn đưa ra các quyết định kịp thời.
Sử dụng Ecount, bạn có thể kiểm tra lập tức các dữ liệu cần thiết phục vụ cho công việc ở mọi nơi.

Đặc điểm riêng

 • Cung cấp tất cả báo cáo quản trị cần cho kinh doanh như báo cáo doanh thu, báo cáo thu mua, báo cáo lãi lỗ, báo cáo tồn kho cuối ngày, vv.
 • Kiểm tra báo cáo mong muốn ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
 • Cung cấp báo cáo với hình thức đa dạng.

Tính năng quan trọng

 • Báo cáo quản trị cho người quản lý

  • Có thể kiểm tra tức thời báo cáo cần cho dự toán, Bảng tình hình dự toán, phân tích lợi nhuận từng tháng, vv.
  • Cho dù không kết nối vào Ecount thì cũng có thể nhận báo cáo kinh doanh thông qua email mỗi ngày.
 • Kiểm tra báo cáo thời gian thực

  • Kiểm tra báo cáo quản lý theo thời gian thực.
  • Chỉ cần có internet, bạn có thể kiểm tra tình hình công việc trong công ty ở bất cứ nơi đâu.
  • Ở bên ngoài cũng có thể nắm được tình hình thực tế và có thể đưa chỉ thị công việc đúng lúc.
 • Cung cấp báo cáo đa dạng

  • Có thể kiểm tra dễ dàng bằng hình thức mong muốn như bảng, biểu đồ, đồ thị v.v.
  • Có thể kiểm tra dễ dàng dữ liệu công việc mong muốn trong thời gian đa dạng như quá khứ, hiện tại, tất cả v.v.
Báo cáo quản lý