Would you like to visit another country's site?

Quản lý ngoại tệ

Ecount ERP có thể quản lý song song các giao dịch nội tệ và ngoại tệ.
Báo cáo hiện thị tất cả các giao dịch hoặc tách riêng ngoại tệ.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký không giới hạn các loại đơn vị tiền tệ.
 • Thiết lập Khách hàng/Nhà cung cấp sử dụng ngoại tệ hoặc không. Báo cáo quản lý tổng hợp giao dịch ngoại tệ và ngoại tệ.

Tính năng quan trọng

 • Đăng ký ngoại tệ

  • Đăng ký đa dạng các loại tiền tệ: USD, KRW, CNY ..v.v..
  • Cài đặt tỷ giá hối đoái cho theo từng đơn vị tiền tệ, cách thức hiển thi của số thập phân và phân cách hàng nghìn.
 • Chi tiết giao dịch ngoại tệ

  • Có thể cài đặt có sử dụng hay không ngoại tệ cho từng khách hàng, từng tài khoản.
  • Khi chọn tài khoản kế toán hoặc Khách hàng/Nhà cung cấp có sử dụng ngoại tệ, màn hình nhập liệu tự động chuyển sang chế độ cho phép chọn tỷ giá và đơn vị tiền tệ muốn giao dịch.
 • Quản lý sổ cái ngoại tệ

  • Hiển thị song song các giao dịch bằng nội tệ và cả ngoại tệ trên cùng một báo cáo.
  • Với sổ ngoại tệ, người dùng có thể kiểm tra được chi tiết của các giao dịch ngoại tệ theo từng Khách hàng/Nhà cung cấp hoặc theo đơn vị tiền tệ.
Quản lý ngoại tệ