Would you like to visit another country's site?

Định nghĩa phần mềm kế toán tốt

Lý do bạn muốn thay đổi phần mềm kế toán

Vì không có tính hữu ích

Không thể quản lý các quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng phòng ban hay chi nhánh trên phần mềm kế toán hiện tại.
Mục đích của kế toán là giúp người quản lý dễ dàng đưa ra các quyết định kịp thời và quản lý tốt tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo chuyên môn, nhưng phần mềm kế toán đang sử dụng lại không đáp ứng được điều này.

Chi phí sử dụng đắt đỏ

Phát sinh quá nhiều chi phí khi cần tăng số lượng người dùng, hoặc thêm tính năng khác như quản lý kho, nhân sự tính lương, tạo nên gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

Phần mềm offline, không có tính tương tác giữa nhiều người dùng

Phần mềm kế toán offline cài đặt trên máy tính và sử dụng duy nhất bởi nhân viên kế toán, sẽ khiến cho việc truyền tải thông tin và công việc đến những bộ phận liên quan gặp nhiều bất tiện, cũng như mất nhiều thời gian.
Hơn nữa, không nắm bắt được tình hình hoạt động, số liệu của các bộ phận bán hàng, mua hàng, sản xuất kịp thời và chính xác.

Đặc trưng phần mềm kế toán của ECOUNT

Người quản trị có thể chủ động xem báo cáo mọi lúc, mọi nơi

Có thể truy cập vào ECOUNT và kiểm tra tất cả các loại báo cáo bất kỳ lúc nào.
Không cần mất thời gian chờ nhân viên gửi báo cáo hay số liệu kế toán cần thiết theo cách truyền thống như bản in hay gửi Email.
Đa dạng các loại báo cáo tài chính, giúp nắm bắt chính xác tình hình hoạt động của công ty.

Sổ sách, báo cáo được tạo và cập nhật tự động. Đơn giản, dễ sử dụng

Dữ liệu bán hàng/mua hàng và các phiếu thu/chi sẽ được cài đặt sẵn các tài khoản kế toán, giúp lên chứng từ hạch toán tự động và cập nhật vào số cái tức thì.
Thiết lập trên giúp đơn giản hóa nghiệp vụ kế toán, nên ngay cả những nhân viên không có kiến thức chuyên môn về kế toán cũng có thể sử dụng.
Bên cạnh đó, có thể liên kết các loại thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng để cập nhật sao kê về phần mềm kế toán ECOUNT. Từ chi tiết giao dịch trong sao kê, cho phép người dùng khởi tạo chứng từ kế toán, giảm tải thời gian nhập liệu và đối chiếu.

Chứng từ kế toán được khởi tạo từ giao dịch bán hàng/mua hàng/sản xuất

Tất cả các nghiệp vụ của công ty cuối cùng đều được quy về bằng báo cáo của kế toán.
ECOUNT cho phép khởi tạo chứng từ kế toán bằng số liệu của các giao dịch bán hàng/mua hàng và sản xuất.
Các loại báo cáo và sổ cái được cập nhật tức thì, thuận tiện cho việc truy xuất cũng như kiểm tra.
Với đặc thù là phần mềm kế toán online và không giới hạn người dùng, do đó tất cả nhân viên thuộc các phòng ban khác nhau đều có thể sử dụng để nhập liệu và quản lý theo chức năng và nghiệp vụ của mình.

Quản lý ngày đến hạn của các khoản phải thu và phải trả

Thiết lập ngày đến hạn cho các khoản phải thu và phải trả cho từng đơn bán hàng và đơn mua hàng.
Quản lý tốt dòng tiền nhờ kế hoạch thu/chi rõ ràng.
Đến ngày đến hạn, cho phép chuyển đối các phiếu dự thu và dự chi thành chứng từ kế toán.

Dễ dàng quản lý ngân sách

Dự trù và lên ngân sách chi tiêu theo tháng, theo quý hoặc theo năm.
Cung cấp tính năng cảnh báo và khóa thao tác tạo chứng từ khi khoản chi vượt quá ngân sách. Điều này giúp cho việc sử dụng ngân sách của công ty luôn hợp lý và đúng kế hoạch.

Quản lý nhập khẩu

Cho phép quản lý các lô hàng nhập khẩu theo từng số tờ khai hải quan.
Do đó có thể quản lý xuyên suốt các loại chi phí nhập khẩu từ giai đoạn đầu cho đến khi hoàn tất việc thông quan và nhập kho hàng hóa.
Ngoài các chi phí mặc định, phần mềm kế toán ECOUNT cho phép người dùng có thể khởi tạo thêm các loại chi phí khác tùy mục đích quản lý.

Như thế nào là một phần mềm kế toán phù hợp