Would you like to visit another country's site?

Mức giá rẻ

Cho dù đầu tư ERP một chi phí lớn thì cũng có nhiều trường hợp phải chi trả thêm chi phí cho việc duy trì hoặc trường hợp không phù hợp với công việc trong công ty.
Vì Ecount cung cấp tất cả tính năng với chi phí phải chăng là 1.000.000/tháng nên có thể giảm bớt gánh năng tài chính

Đặc điểm riêng

 • Có thể sử dụng tất cả tính năng ERP chỉ với 1.000.000 vnd/tháng mà không phát sinh thêm chi phí khác như thêm người dùng, nâng cấp tính năng
 • Tính năng mặc định ERP có thể sử dụng miễn phí như ứng dụng điện thoại(App), tin nhắn nội bộ, đặt hàng online, hệ thống xem lương online v.v và
  các dịch vụ hỗ trợ miễn phí khác như quản lý hệ thống, tư vấn khách hàng, các hình thức đào tạo và nâng cấp v.v.

  Tính năng quan trọng

  • Lý do Ecount rẻ

   • Vì có trên 60.000 doanh nghiệp đang sử dụng Ecount nên đang chia sẻ sẻ chi phí.
   • Vì ERP là dạng điện toán đám mây nên không cần chi phí cài đặt riêng biệt và đang sở hữu nhiều tính năng nên không phải trả thêm chi phí thiết lập tùy chọn Vì đang được cấu tạo trên một hệ thống nên giảm bớt gánh nặng chi phí bảo dưỡng hệ thống và nâng cấp tính năng.
   • Cung cấp tính năng cần cho doanh nghiệp.
   • Chỉ với 1.000.000vnd/tháng cung cấp tất cả tính năng như kiểm kê,sản xuất,kế toán,kinh doanh,mua hàng,lương v.v.
   • Thiết lập chức năng đa dạng phù hợp với công ty và có thể tùy biến.
   • Tất cả tính năng ERP vì được liên kết với nhau nên có thể quản lý tất cả công việc công ty chỉ với một Ecount ERP.
  • Cài đặt phù hợp với công ty

   • Việc đang sở hữu tất cả tính năng có thể thay đổi đúng với công ty chỉ bằng việc cài đặt đơn giản rồi sử dụng.
   • Vì có thể xây dựng hệ thống mong muốn thông qua cài đặt đơn giản nên không thêm chi phí tùy chỉnh riêng biệt.
  • Quản lý hệ thống & nâng cấp miễn phí

   • Vì Ecount được cấu tạo chỉ trên một hệ thống nên việc bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống rất dễ dàng.
   • Không có chi phí thêm, hỗ trợ tất cả phần kỹ thuật như máy chủ,bảo mật,sao lưu và nâng cấp v.v.