Would you like to visit another country's site?

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Các bạn có đang lo lắng về việc làm sao chia sẻ dữ liệu cho trụ sở chính, tổng hợp quản lý, nội địa hóa hệ thống hay không ?
Ecount ERP là giải pháp tối ưu có thể giải quyết những vấn đề đó.

Đặc điểm riêng

 • Có thể cài đặt ngôn ngữ cho từng người dùng (ID).
 • Dữ liệu kinh doanh của chi nhánh nước ngoài/phân xưởng cũng có thể quản lý tổng hợp ở trụ sở chính.
 • Hỗ trợ dịch vụ điều khiển từ xa .
 • Có thể áp dụng như thuế suất, đơn vị tiền tệ,tài khoản của từng quốc gia.

Tính năng quan trọng

 • Cài đặt ngôn ngữ từng người dùng

  • Trường hợp có công ty và chi nhánh ở nước ngoài thì có thể cài đặt và sử dụng ngôn ngữ khác nhau theo từng người dùng.
  • Không phát sinh chi phí thêm hoặc là cài đặt hệ thống riêng do chọn ngôn ngữ dùng.
  • Hiện tại ,đang hỗ trợ tiếng Hàn, Anh, tiếng Trung(Giản thể,phồn thể), Đài loan, Việt nam, Indonesia, Nhật, Tây Ban Nha, Thái Lan.
 • Quản lý tổng hợp chi nhánh/phân xưởng nước ngoài

  • Chi tiết đã nhập ở chi nhánh và phân xưởng sở tại được phản ánh thực tế.
  • Ở trụ sở thì có thể kiểm tra tức thời báo cáo mới nhất như kết quả sản xuất, xuất kho,v.v.
  • Tổng hợp từng loại báo cáo như lãi lỗ, tổng hợp trụ sở và chi nhánh, vì có thể tách ra nên có thể kiểm tra.
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ nước sở tại

  • Có thể nhận tư vấn tính năng bằng ngôn ngữ nước sở tại thông qua chi nhánh nước ngoài của Ecount.
  • Ngoài tư vấn qua thông báo, điện thoại, v.v thì cũng có thể giải quyết vấn đề bằng điều khiển từ xa.
  • Cung cấp bài giảng video và tài liệu hướng dẫn bằng phiên bản tiếng nước sở tại
 • Tối ưu hóa môi trường sử dụng đúng với quốc gia

  • Có thể cài đặt trực tiếp thuế suất đúng với luật pháp nước sở tại.
  • Có thể thêm hay là thay đổi tên tài khoản kế toán đúng với ngôn ngữ nước sở tại.
  • Có thể cài đặt số chữ số thập phân đơn vị tiền tệ và số tiền.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ