Would you like to visit another country's site?

Tùy chỉnh báo cáo

Ecount cung cấp giải pháp tiện lợi và thích hợp hỗ trợ tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu. Thông thường, các công cụ như Word hoặc Excel không hỗ trợ tự động tùy chỉnh các bản báo cáo gây ra nhiều bất tiện khi sử dụng. Ecount cung cấp giải pháp phù hợp có thể giải quyết nhu cầu này.

Đặc điểm riêng

 • Tạo nhiều mẫu biểu báo cáo đa dạng trực tiếp thay vì sử dụng các công cụ như Word hay Excel.
 • Cài đặt xem báo cáo theo từng phòng ban hoặc theo từng nhân viên.
 • Thiết kế nhiều dạng báo cáo tồn kho và kế toán theo mục đích sử dụng. Tạo các sổ báo cáo thể hiện tình hình kinh doanh, tình hình công nợ và số dư tài khoản.

Tính năng quan trọng

 • Thiết kế, tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu

  • Cung cấp đa dạng báo cáo, tiện lợi và dễ xem.
  • Người dùng có thể tạo 50 mẫu biểu khác nhau phù hợp cho từng người dùng hoặc mục đích sử dụng.
  • Thiết lập xem báo cáo theo phòng ban hoặc theo nhân viên phụ trách.
 • Thiết lập báo cáo theo từng phòng ban hoặc theo người phụ trách

  • Cho phép cài đặt quyền khởi tạo mẫu biểu báo cáo mới.
  • Cho phép cài đặt phân quyền truy cập báo cáo theo phòng ban hoặc theo mục đích sử dụng.
  • Ví dụ: Báo cáo có đơn giá thu mua hàng hóa chỉ được bộ phận thu mua truy cập. Các bộ phận còn lại như phòng kinh doanh hay sản xuất thì chỉ có quyền truy cập báo cáo không có đơn giá thu mua.
 • Thiết lập mẫu biểu sổ giao dịch cho từng khách hàng

  • Mẫu biểu sổ sách thể hiện chi tiết giao dịch với từng khách hàng.
  • Với trường hợp gửi thông tin giao dịch cho khách hàng nước ngoài thì Ecount cho phép cài đặt ngôn ngữ và thông tin hiển thị theo ngôn ngữ của khách hàng đang sử dụng.
  • Sổ giao dịch có thể kết xuất dưới dạng file excel, PDF hoặc gửi qua Email hoặc Fax ngay cho khách hàng.
Tùy chỉnh báo cáo