Would you like to visit another country's site?

Tùy chỉnh báo cáo

Dễ dàng tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu bằng các công cụ được hỗ trợ trên Ecount.
Đáp ứng nhu cầu quản lý chuyên sâu, Ecount cung cấp đa dạng các loại báo cáo, cho phép tùy biến linh hoạt mà các phương pháp quản lý truyền thống như Word hay Excel không có.

Đặc điểm riêng

 • Thiết lập mẫu báo cáo trực tiếp trên phần mềm thay vì sử dụng Word hay Excel.
 • Giới hạn quyền xem báo cáo theo từng phòng ban hoặc từng nhân viên.
 • Thiết kế nhiều dạng báo cáo tồn kho, báo cáo tài chính khách nhau tùy mục đích sử dụng. Tạo các loại sổ cái thể hiện Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo công nợ và Bảng cân đối kế toán.

Tính năng quan trọng

 • Thiết kế, tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu

  • Cung cấp đa dạng báo cáo, tiện lợi và dễ dàng tra cứu.
  • Người dùng có thể tạo 50 mẫu biểu khác nhau phù hợp cho từng đối tượng hoặc mục đích sử dụng.
  • Thiết lập quyền xem báo cáo theo phòng ban hoặc theo nhân viên phụ trách.
 • Thiết lập báo cáo theo từng phòng ban hoặc theo người phụ trách

  • Cho phép cài đặt quyền khởi tạo mẫu biểu báo cáo mới.
  • Cho phép cài đặt phân quyền truy cập báo cáo theo phòng ban hoặc theo mục đích sử dụng.
  • Ví dụ: Báo cáo mua hàng có đơn giá mua thì chỉ bộ phận thu mua được phép truy cập. Các bộ phận còn lại như phòng kinh doanh hay sản xuất thì chỉ xem được báo cáo về số lượng mua hàng.
 • Thiết lập mẫu biểu sổ giao dịch cho từng khách hàng

  • Mẫu biểu sổ sách thể hiện chi tiết giao dịch với từng khách hàng.
  • Hỗ trợ cài đặt báo cáo đa ngôn ngữ, tiện lợi cho việc giao dịch với khách nước ngoài.
  • Sổ giao dịch có thể kết xuất dưới dạng file excel, PDF hoặc gửi qua Email (Fax) trực tiếp từ phần mềm.
Tùy chỉnh báo cáo