Would you like to visit another country's site?

Tùy chỉnh báo cáo

Với phần mềm ERP hiện tại, nếu không hỗ trợ tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu, bạn sẽ phải sử dụng bổ sung các công cụ khác như Word hoặc Excel, điều này sẽ gây nhiều bất tiện. Ecount là giải pháp phù hợp có thể giải quyết vấn đề không được hiệu quả như vậy.

Đặc điểm riêng

 • Sử dụng chương trình quản lý tài liệu(excel,word v.v) thì không thể tạo nhiều mẫu biểu báo cáo đa dạng .
 • Có thể cài đặt có xem báo cáo hay không theo từng phòng ban,theo từng người phụ trách.
 • Có thể nhập sổ công nợ theo từng khách hàng và gửi đến người phụ trách phía khách hàng.

Tính năng quan trọng

 • Tạo báo cáo theo người dùng mong muốn

  • Cung cấp mặc định đa dạng báo cáo, có thể xem dễ dàng dữ liệu cần thiết.
  • Từng báo cáo, người dùng có thể tạo và theo dõi tối đa đến 50 mẫu biểu với những thông tin khác nhau theo mong muốn.
  • Thiết lập có cho xem báo cáo theo từng phòng ban, người phụ trách hay không
 • Thiết lập mẫu biểu sổ giao dịch cho từng khách hàng

  • Có thể cài đặt mẫu biểu sổ sách chi tiết giao dịch đối với từng khách hàng.
  • Sổ giao dịch sẽ gửi cho khách hàng nước ngoài thì có thể cài đặt đúng với ngôn ngữ của khách hàng và thiết lập thông tin hiển thị trên báo cáo khác nhau ở mỗi khách hàng.
  • Sổ giao dịch đã tạo thì có thể tải xuống bằng file excel, PFD hoặc gửi mail hoặc fax ngay cho người phụ trách khách hàng.
Tùy chỉnh báo cáo