Would you like to visit another country's site?

Tối ưu hóa chức năng

Những nhân viên thành thạo chương trình hiện tại sẽ có cảm giác nặng nề khi sử dụng một chương trình mới.
Do đó phải chọn chương trình có thể làm tối ưu hóa tính năng và màn hình sử dụng đúng với môi trường công việc hiện tại mà không cần phát triển thêm.

Đặc điểm riêng

 • Có thể thay đổi môi trường sử dụng chương trình đúng với công việc của người dùng và công ty.
 • Có thể tối thiểu hóa gánh nặng sử dụng và thời gian áp dụng chương trình của nhân viên văn phòng.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa môi trường sử dụng chương trình

  • Ecount ERP là phần mềm cung cấp trước tính năng mặc định như Kiểm kê, Kế toán, Nhân sự/Lương, v.v.
  • Có thể quyết định sử dụng hay không từng tính năng đó thông qua việc người dùng tự Thiết lập menu.
  • Menu mà không sử dụng thì không xuất hiện trên màn hình, được xử lý ẩn đi.
 • Tối giản giao diện sử dụng

  • Thiết lập trang cá nhân với những menu thường xuyên sử dụng. Trang cá nhân thì có thể cài đặt theo từng người dùng và có thể sửa tên gọi và bố trí của menu.
  • Ở màn hình trang chủ, có thể thiết lập xem nhanh các báo cáo theo nhu cầu từng người dùng.
Tối ưu hóa chức năng