Would you like to visit another country's site?

Tối ưu hóa chức năng

Khi bắt đầu sử dụng một phần mềm mới nhân viên đều cảm thấy bỡ ngỡ và khó khăn để thích ứng.
Tuy nhiên, Ecount ERP với giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp người dùng rút ngắn quá trình thích nghi hệ thống nhanh chóng.

Đặc điểm riêng

 • Thiết lập giao diện sử dụng theo quy mô và nhu cầu của công ty và người dùng.
 • Đẩy nhanh tốc độ thích nghi phần mềm cho nhân viên với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa môi trường sử dụng chương trình

  • Ecount ERP cung cấp đầy đủ tính năng Tồn kho, Kế toán, Nhân sự, vv.
  • Người dùng quyết định tính năng sẽ sử dụng thông qua cài đặt Thiết lập menu.
  • Các menu không sử dụng tới sẽ được cài đặt ẩn khỏi giao diện sử dụng.
 • Tối giản giao diện sử dụng

  • Cài đặt trang cá nhân với những menu thường xuyên sử dụng. Linh hoạt thiết lập Trang cá nhân bằng cách thay đổi tên menu và bố cục theo từng người dùng.
  • Thiết lập xem nhanh các báo cáo theo nhu cầu của người dùng ở màn hình chủ.
Tối ưu hóa chức năng