Would you like to visit another country's site?

Quản lý máy chủ/bảo mật

Nếu không có đội ngũ và qui trình bảo mật chuyên nghiệp, thì dữ liệu rất dễ bị tổn thất. Nếu sử dụng Ecount ERP thì không cần mất thời gian hay là chi phí lớn trong việc bảo mật dữ liệu và quản lý server mà vẫn có thể bảo vệ an toàn dữ liệu doanh nghiệp.

Đặc điểm riêng

 • Đạt được chứng nhận bảo mật quốc tế ISO27001 và đang thu thập duy trì bảo mật thông tin mạnh mẽ.
 • Dữ liệu người dùng đã nhập được lưu phân tán mộtc cách an toàn ở nhiều cơ sở dữ liệu.
 • Để bảo mật dữ liệu ERP thì nguyên tắc là lưu giữ máy chủ trên dịch vụ Amazone(AWS) và thực thiện chặn kết nối,rò rỉ dữ liệu ra ngoài.
 • Tự người dùng có thể cài đặt tiêu chuẩn của hệ thống bảo mật ERP.

Tính năng quan trọng

 • Đạt chứng nhận quốc tế ISO27001

  • Chứng nhận quốc tế ISO27001 là chế độ chứng nhận đang áp dụng tiêu chuẩn bảo mật mạnh mẽ ở lĩnh vực bảo mật thông tin.
  • Ecount thực hiện tăng cường bảo mật hệ thống thông tin nội bộ và nhằm hướng đến sự tin tưởng của khách hàng, đã nhận được chứng nhận quốc tế ISO27001 tháng 6 năm 2011.
  • Ecount thông qua việc đạt được chứng nhận ISO27001, đã xác lập hệ thống kinh doanh bảo mật thông tin mạnh mẽ và tâm huyết là quản lý tài sản thông tin quan trọng của khách hàng
 • Lưu phân tán vào nhiều cơ sở dữ liệu

  • Ecount đang sao lưu dữ liệu đã nhập vào ERP theo tiêu chuẩn thời gian được chỉ định.
  • Làm mật mã dữ liệu đã nhập để đối tượng không rõ lai lịch không thể giải mã được và đang được lưu phân tán vào nhiều cơ sở dữ liệu.
  • Ecount chỉ định phòng ban chuyên phụ trách việc bảo mật để có thể triển khai dịch vụ
   trong thời gian nhanh nhất khi phát sinh vấn đề tại máy chủ nào đó.
 • Bổ sung máy chủ lên dịch vụ Amazon web service(AWS)

  • Tất cả máy chủ của Ecount đang chịu sự quản lý nghiêm khắc trên Amazone web service (AWS)-là doanh nghiệp điện toán đám mây tiêu chuẩn nhất trên thế giới.
  • AWS đang áp dụng biện pháp bảo mật mạnh mẽ có thể bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và
   đang được lưu trên center dữ liệu AWS đã được bảo mật cao tất cả dữ liệu.
  • Đang được tạo dừng hệ thống bảo mật tuyệt đối như Bức tường lửa, chặn công kích DDos, mật mã data(SSE), giám sát thực tế (CloudTrail) v.v.
  • IP được phán đoán rằng có tính nguy hiểm hoặc làm lan truyền mã độc,mặc định bị chặn kết nối và
   nắm được IP cụ thể nào đó đang không bình thường và chặn tức thời.
 • Thiết lập tiêu chuẩn hệ thống bảo mật ERP

  • Có thể cài đặt thời gian hạn chế kết nối ERP cho từng người dùng.
  • Có thể chặn tự thân kết nối ERP hoặc là chặn kết nối từ IP chỉ định.
  • Có thể giữ nguyên tiêu chuẩn bảo mật từng cá nhân liên tục và có thể cài đặt chu kỳ thay đổi mật khẩu.
  • Người quản lý thì kiểm tra lược sử đăng nhập theo từng người dùng và kiểm soát triệt để việc đăng nhập từ địa điểm không rõ ràng minh bạch (có thể bắt buộc phải thoát ra).
Quản lý máy chủ/bảo mật