Would you like to visit another country's site?

Không giới hạn người dùng

Không giới hạn người dùng, nên tất cả nhân viên có thể xử lý công việc trên một nền tảng duy nhất là Ecount ERP.
Giúp cho quá trình liên lạc, trao đổi dữ liệu giữa các phòng ban, bộ phận hoặc chi nhánh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Đặc điểm riêng

 • Sử dụng phần mềm tất cả tính năng ERP mà không bị giới hạn về số lượng người dùng.
 • Thiết lập quyền hạn Xem/Nhập/Sửa/Xóa dữ liệu theo từng người dùng và phòng ban.
 • Thông qua tính năng Cài đặt hạn chế truy cập, thì chỉ những địa chỉ IP được đăng ký mới có thể truy cập vào hệ thống ERP của công ty.

Tính năng quan trọng

 • Không giới hạn người dùng

  • Có thể đăng ký đủ với số người dùng mà không cần thêm chi phí.
  • Sau khi hoàn tất đăng ký người dùng mới, người dùng đó có thể sử dụng được ngay với quyền hạn đã được cấp.
  • Chỉ duy nhất ID chủ mới có thể thiết lập phân quyền và xem được quyền hạn của các ID con.
  • Chính sách không giới hạn người dùng giúp doanh nghiệp không phát sinh thêm gánh nặng chi phí.
 • Cài đặt quyền hạn cho từng người dùng

  • Có thể cài đặt chi tiết quyền hạn Xem/Nhập/Sửa/Xóa đối với menu chỉ định theo từng người dùng.
  • Có thể cài đặt quyền hạn xem và nhập cho phòng ban, mặt hàng, khách hàng chứ không phải chỉ menu.
 • Cài đặt phương pháp kết nối để kiểm chứng người dùng

  • Bằng việc có thể truy xuất được địa chỉ IP kết nối, số lần kết nối và thời gian kết nối của mỗi ID người dùng, người quản trị dễ dàng phát hiện và kiểm soát các trường hợp đăng nhập bất thường.
  • Cài đặt IP có thể kết nối theo từng người dùng và có thể xử lý sao cho chỉ kết nối vào ERP tại địa điểm được chỉ định cụ thể như là văn phòng.
  • Cài đặt thời gian hạn chế kết nối để có thể kiểm soát thời gian sử dụng theo từng người dùng cụ thể hoặc của cả công ty.
Không giới hạn người dùng