Would you like to visit another country's site?

Tự động hóa công việc Nhận thông báo tự động cho các công việc quan trọng
để tránh bỏ sót/mắc lỗi trong công việc.

Thế nào là tự động hóa công việc trên ECOUNT?

 • Trực tiếp thiết lập điều kiện thông báo

  Trực tiếp thiết lập điều kiện thông báo

  Người dùng có thể tự thiết lập
  điều kiện nhận thông báo tự động theo ý muốn

 • Tự động thông báo công việc

  Tự động thông báo công việc

  Định kỳ gửi thông báo tự động
  khi có công việc hoặc vấn đề cần lưu ý

Thiết lập điều kiện thông báo tự động

 • Thiết lập tình huống công việc muốn tự động hóa và xem kết quả dưới dạng báo cáo.
 • Có thể thiết lập chu kỳ lặp lại (ngày, tuần, tháng v,v) và thời điểm thông báo.
 • Đăng ký được nhiều điều kiện tự động hóa khác nhau như Khách hàng, Kho, Mặt hàng, Đơn giá, Số lượng, Số tiền v,v.
Thế nào là tự động hóa công việc trên ECOUNT? Thế nào là tự động hóa công việc trên ECOUNT?

Ví dụ tự động hóa công việc

 • Tự động gửi báo cáo bán hàng của tuần trước qua Email cho Giám đốc vào 7 giờ tối Thứ Hai hàng tuần.