Would you like to visit another country's site?

Phê duyệt điện tử

Ecount tích hợp tính năng phê duyệt điện tử vào hệ thống ERP.
Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý nghiệp vụ trơn tru, nâng cao hiệu suất làm việc và hạn chế trùng lặp công việc.

Đặc điểm riêng

 • Tích hợp vào hệ thống ERP Ecount.
 • Áp dụng theo mẫu biểu mà doanh nghiệp đang sử dụng.
 • Sử dụng giống với quy trình phê duyệt thực tế tại công ty.

Tính năng quan trọng

 • Liên kết chứng từ ERP với phê duyệt điện tử

  • Các phiếu chứng từ như Nhật ký chi tiền, báo giá, đơn mua hàng, v.v sau khi được phê duyệt sẽ tự dộng phản ánh lên hệ thống ERP và tổng hợp thành báo cáo.
  • Phiếu trình đề xuất mới cho phép đính kèm các phiếu chứng từ kế toán hoặc phiếu kho được tạo trước đó ở phân hệ ERP. Sau khi được phê duyệt thì phản ánh tự động lên hệ thống.
 • Thiết lập tờ trình ký theo nhu cầu

  • Thiết kế và sử dụng theo mẫu tờ trình ký đang sử dụng hiện tại của doanh nghiệp.
  • Khi làm đơn đề xuất mới, có thể sử dụng mẫu biểu đã đăng ký sẵn ở .
  • Linh hoạt chọn phương thức phê duyệt và dòng phê duyệt theo tình huống hoặc quy trình xử lý văn bản. Nâng cao tính hiệu quả và nhanh chóng đưa ra những quyết định kịp thời.
  • Đăng ký logo công ty và chữ ký cá nhân lên hệ thống khi phê duyệt.
 • Thực hiện quy trình phê duyệt

  • Kiểm tra tình trạng tiến hành phê duyệt theo từng giai đoạn.
  • Sử dụng công cụ để tương tác và trao đổi nội dung giữa người đề xuất và người phê duyệt với nhau.
  • Phê duyệt trực tiếp thông qua App điện thoại và nhận các thông báo liên quan dù đang di chuyển bên ngoài.
Phê duyệt điện tử