Would you like to visit another country's site?

Hệ thống đặt hàng trực tuyến

Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp thông qua hệ thống.
Sử dụng hệ thống này sẽ giảm thiểu thời gian làm việc, nhầm lẫn và sai sót trong quá trình truyền đạt nội dụng với khách hàng.

Đặc điểm riêng

 • Cung cấp trang đặt hàng trực tuyến để khách hàng có thể đặt trực tiếp.
 • Thiết lập giao diện sử dụng phù hợp với mỗi công ty.
 • Có thể quản lý và kiểm duyệt các đơn đặt mua hoặc đơn bán thông qua hệ thống.
 • Có thể ngăn chặn sự không đồng nhất tồn kho với các nhà máy gia công.

Tính năng quan trọng

 • Cung cấp trang chuyên dụng đặt hàng trực tuyến

  • Là hệ thống hỗ trợ đại lý, xưởng gia công có thể đặt mua, đặt hàng trực tuyến.
  • Có thể chia sẻ nội dung giao dịch thực tế với khách hàng bên ngoài.
  • Không hạn chế số ID cung cấp cho khách hàng.
  • Cung cấp ứng dụng(App) C-Portal, giúp xử lý công việc đặt hàng dễ dàng thông qua điện thoại, máy tính bảng.
 • Thiết lập giao diện sử dụng cho khách hàng

  • Phân quyền và cài đặt menu có thể sử dụng theo từng khách hàng sử dụng.
  • Có thể cấp quyền hạn cho mỗi khách hàng sử dụng hệ thống (Kho/thời điểm cụ thể, hạn chế thời gian kết nối, v.v..).
 • Tiếp nhận đơn hàng trực tuyến

  • Có thể đặt hàng trực tuyến mà không cần sử dụng email, fax hay là gọi điện thoại.
  • Khi có đơn hàng mới sẽ gửi thông báo đến ứng dụng cho người phụ trách chỉ định.
  • Người phụ trách có thể xuất kho dễ dàng bằng chính dữ liệu đó sau khi kiểm tra chi tiết.
  • Khách hàng có thể nắm bắt tình hình tiến hành đơn hàng và kiểm tra báo cáo bán hàng, sổ chi tiết.
 • Truyền đơn đặt mua cho khách hàng.

  • Nếu nhập đơn đặt mua ở ERP thì được phản ánh tự động đến hệ thống đặt mua trực tuyến.
  • Những nhà cung cấp được phân quyền có thể truy cập và xem các đơn hàng đặt mua cho họ.
 • Quản lý sản xuất gia công

  • Nhà máy gia công có thể kiểm tra trực tuyến đơn hàng sản xuất đã nhập trên ERP.
  • Sau khi nhập vào hệ thống các vật tư gửi đến gia công hoặc số lượng thành phẩm sản xuất hoàn tất trên ERP thì nhà máy gia công đều có thể kiểm tra trực tuyến.
 • Chia sẻ thông tin dễ dàng với khách hàng

  • Khách hàng có thể xem các báo cáo chi tiết giao dịch được cho phép.
  • Có thể trao đổi và tiếp nhận phản hồi với khách hàng thông qua bảng thông báo.
Hệ thống đặt hàng trực tuyến