Would you like to visit another country's site?

Điều chỉnh hàng thực tế

Nếu sử dụng tính năng tồn kho thực tế của Ecount thì có thể nhập dễ dàng và chính xác số lượng tồn kho đầu kỳ.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký dễ dàng tồn kho đầu kỳ sau khi vào ERP.
 • Trường hợp không thống nhất tồn kho ERP với tồn kho thực tế thì có thể điều chỉnh số lượng.

Tính năng quan trọng

 • Chuyển dữ liệu hiện có

  • Có thể tiến hành dễ dàng việc di chuyển dữ liệu đối với tồn kho đầu kỳ.
  • Sử dụng tính năng tải dữ liệu bằng excel là có thể tải lên hàng loạt lượng lớn dữ liệu.
 • Điều chỉnh khi tồn kho không thống nhất

  • Nếu nhập số lượng tồn kho thực tế mà không liên quan với số lượng tồn kho ERP thì chương trình sẽ tự động tính toán số lượng tồn kho.
  • Có thể kiểm tra giai đoạn tiến hành tồn kho thực tế theo từng mặt hàng, từng kho.
  • Có thể kiểm tra số lượng và chi tiết đã được điều chỉnh.
Điều chỉnh hàng thực tế