Would you like to visit another country's site?

Báo cáo tồn kho

Ecount tự động phản ánh chính xác sự tăng giảm hàng hóa trong bán hàng, mua hàng, sản xuất vào báo cáo tồn kho.

Đặc điểm riêng

 • Có thể kiểm tra báo cáo và truy xuất thông tin bất kỳ lúc nào, từ đó đưa ra quyết định kịp thời và chính xác.
 • Dữ liệu đã nhập được phản ánh tự động và khởi tạo thành báo cáo ngay lập tức.
 • Có thể tối ưu hóa báo cáo phù hợp với mô hình của mỗi công ty.

Tính năng quan trọng

 • Cung cấp báo cáo đa dạng

  • Báo cáo quản lý : Tình hình tồn kho / Thẻ kho / Tổng kết hàng hóa / Báo cáo hàng tồn kho v.v
  • Liên quan kinh doanh : Tình hình bán hàng / Tình hình bán hàng chưa xuất kho / Tình hình lợi nhuận / Tình hình báo giá v.v
  • Liên quan mua hàng : Tình hình mua hàng / Tình hình đơn mua hàng / Đơn mua hàng chưa xuất kho v.v
  • Liên quan sản xuất : Tình hình sản xuất / Tình hình xuất kho nguyên vật liệu / Tình hình nhập kho thành phẩm v.v
  • Khác : Tình hình chuyển kho / Báo cáo hàng lỗi / Tình hình điều chỉnh tồn kho v.v
 • Báo cáo tự động

  • Dữ liệu được nhập liệu trong các phiếu bán hàng, mua hàng và sản xuất được phản ánh báo cáo tồn kho theo thời gian thực.
  • Thông qua tính năng siêu liên kết thì có thể truy ngược lại từ báo cáo đến màn hình nhập ban đầu.
 • Tối ưu hóa báo cáo

  • Có thể đăng ký tối đa 50 mẫu biểu cho mỗi loại báo cáo.
  • Sử dụng bộ lọc đa dạng để dễ dàng tìm kiếm chính xác thông tin mặt hàng trong các báo cáo.
  • Có thể phân quyền mẫu biểu mặc định sử dụng cho từng ID.
  • Chính vì vậy, khi muốn kiểm tra dữ liệu thì bạn không cần phải kiểm tra thủ công từng dữ liệu như là excel.
Báo cáo tồn kho