Would you like to visit another country's site?

Sổ sách/báo cáo kiểm kê

Ecount tự động phản ánh chính xác sự tăng giảm hàng hóa trong bán hàng, mua hàng, sản xuất vào nội dung chi tiết.
Báo cáo tồn kho được thiết kế đơn giản, chi tiết và chính xác theo thời gian thực.

Đặc điểm riêng

 • Có thể kiểm tra ngay thông tin cần bất kỳ lúc nào từ đó có thể đưa ra quyết định kịp thời và chính xác.
 • Dữ liệu đã nhập được phản ánh vào tất cả báo cáo kiểm kê tự động không cần làm nhập dữ liệu riêng biệt.
 • Có thể tối ưu hóa báo cáo phù hợp với quy trình công ty.

Tính năng quan trọng

 • Cung cấp báo cáo đa dạng

  • Báo cáo quản lý : Tình hình tồn kho / Sổ cái hàng tồn kho / Tổng kết hàng hóa / Báo cáo hàng tồn kho v.v
  • Liên quan kinh doanh : Tình hình bán hàng / Tình hình bán hàng chưa quyết / Tình hình lợi nhuận / Tình hình báo giá v.v
  • Liên quan mua hàng : Tình hình mua hàng / Tình hình đơn mua hàng / Đơn mua hàng chưa quyết v.v
  • Liên quan sản xuất : Tình hình đơn hàng sản xuất / Tình hình xuất kho nguyên vật liệu / Tình hình nhập kho sản xuất v.v
  • Khác : Tình hình chuyển kho / Báo cáo hàng lỗi / Tình hình điều chỉnh tồn kho v.v
 • Tạo tự động sổ cái kiểm tồn kho

  • Dữ liệu của từng người phụ trách như kinh doanh, kế toán,sản xuất được phản ánh vào báo cáo kiểm kê tự động.
  • Thông qua tính năng siêu liên kết thì có thể truy ngược lại từ báo cáo đến màn hình nhập ban đầu.
 • Tối ưu hóa báo cáo

  • Có thể đăng ký tối đa 50 mẫu biểu cho mỗi loại báo cáo.
  • Sử dụng bộ lọc đa dụng để tìm kiếm chính xác thông tin mặt hàng trong các sổ báo cáo.
  • Có thể chỉ định mẫu biểu mặc định sử dụng cho từng ID.
  • Chính vì vậy, khi muốn kiểm tra dữ liệu thì bạn không cần phải kiểm tra thủ công từng dữ liệu như là excel.
Sổ sách/báo cáo kiểm kê