Would you like to visit another country's site?

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý kho Ecount không giới hạn số lượng kho đăng kí.
Kiểm tra chi tiết xuất nhập tồn thực tế theo tình hình tồn kho của từng địa điểm theo thời gian thực.

Đặc điểm riêng

 • Đăng ký số lượng kho không giới hạn.
 • Phân quyền theo từng người phụ trách và dễ dàng kiểm soát việc truy cập.
 • Dữ liệu đã nhập ở Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất được tự động phản ánh vào báo cáo, sổ sách tồn kho.
 • Kiểm tra số lượng tồn kho thực tế theo thời gian thực trên phần mềm ở bất cứ đâu.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý nhiều địa điểm-kho

  • Vì không giới hạn số lượng kho-cửa hàng được tạo nên bạn có thể quản lý tồn kho cho tất cả các kho-cửa hàng.
  • Kiểm tra chi tiết tình hình tồn kho của từng kho-cửa hàng.
  • Ghi nhận thông tin biến động tồn kho và điều chuyển mặt hàng giữa các kho với nhau.
 • Cài đặt quyền hạn kết nối

  • Thiết lập quyền hạn truy cập kho-cửa hàng cụ thể cho từng nhân viên phụ trách.
  • Sử dụng cổng dịch vụ khách hàng của Ecount, và cho phép khách hàng tra cứu tồn kho đối với kho-cửa hàng có quyền truy cập.
 • Tính toán tự động nhập/xuất kho kiểm kê

  • Tất cả các phiếu bán hàng, mua hàng và sản xuất được phản ánh lên sổ sách báo cáo tồn kho tự động.
  • Mục đích của hệ thống quản lý tồn kho của Ecount là đảm bảo dữ liệu thực tế luôn được cập nhật mà không cần nhập riêng cho báo cáo.
  • Hệ thống quản lý tồn kho của Ecount phản ánh chính xác thông tin biến động tồn kho và cung cấp các báo cáo thể hiện tình trạng của tồn kho.
 • Quản lý kiểm kê thực tế

  • Khác với các phần mềm quản lý kho khác, Ecount được phát triển 100% trên nền tảng web. Cho phép tự do kết nối và sử dụng ở bất cứ nơi đâu.
  • Ngay cả trường hợp khi đi công tác hay di chuyển bên ngoài đều có thể kiểm tra được tồn kho mà không cần yêu cầu bộ phận kho gửi báo cáo riêng.
Phần mềm quản lý kho