Would you like to visit another country's site?

Quản lý tồn kho bằng phần mềm Hệ thống tồn kho của ECOUNT không giới hạn số lượng kho, có thể đăng ký nhiều kho
để quản lý và kiểm tra chi tiết tồn kho mới nhất theo từng kho được cập nhật liên tục.

Quản lý nhiều kho một cách tiện lợi

 • Có thể đăng ký kho không giới hạn và quản lý tồn kho tổng thể cho toàn bộ kho và
  chi nhánh cửa hàng của công ty.
 • Ghi chú lại và quản lý chi tiết tồn kho di chuyển giữa các kho, kiểm tra sổ sách tồn
  kho theo từng địa điểm một cách toàn diện.
 • Thiết lập quyền hạn cho từng ID người dùng, có thể giới hạn kho được phép xem
  và nhập theo từng người phụ trách.
Quản lý nhiều kho một cách tiện lợi

Dễ dàng ghi nhận số dư tồn
kho thực tế thành số dư tồn
kho ERP

 • Sử dụng tính năng Tải lên qua Excel để dễ dàng tải lên nhiều
  dữ liệu tồn kho đầu kỳ.
 • Có thể thực hiện kiểm kho thực tế theo mặt hàng, theo kho và
  nhập tồn kho.
 • Tự động tính toán số dư tồn kho khi nhập vào số lượng tồn
  kho thực tế.
Dễ dàng ghi nhận số dư tồn kho thực tế thành số dư tồn kho ERP

Tự động tính toán số lượng nhập/xuất kho, kiểm tra theo thời gian thực

 • Chỉ cần nhập phiếu Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất, chi tiết tồn kho đó sẽ được tự động cập nhật vào sổ sách tồn kho.
 • Tự động tính toán tăng giảm tồn kho giúp quản lý tồn kho chính xác hơn.
 • Ngay cả khi đi công tác hay làm việc bên ngoài, vẫn có thể xem được số dư tồn kho được cập nhật liên tục trên máy tính bảng, điện thoại v,v.
 • Nhập phiếu bán hàng
 • Tự động giảm tồn kho
 • Xem chi tiết tăng giảm kho theo thời gian thực

Với tính năng Tồn kho an toàn,
không lo tình trạng thiếu tồn kho

 • Thiết lập được số lượng tồn kho an toàn cho từng mặt hàng, từng
  kho và xem xét có áp dụng tồn kho an toàn theo từng menu như
  Bán hàng/Đơn bán hàng hay không.
 • Mặt hàng có số lượng dưới mức tồn kho an toàn sẽ được tô màu đỏ
  để dễ dàng nhận biết.
 • Khi xuất kho vượt quá số lượng tồn kho an toàn, tin nhắn cảnh báo
  kèm theo số lượng vượt quá sẽ hiển thị, có thể ngăn không cho
  nhận đơn hàng và bán hàng.
Với tính năng Tồn kho an toàn, không lo tình trạng thiếu tồn kho

Tự động gửi báo cáo Số dư tồn kho theo từng kho cho người phụ trách

 • Nhận thông báo dưới dạng báo cáo tình hình tồn kho của địa điểm theo như điều kiện đã thiết lập.
 • Áp dụng được nhiều điều kiện như mặt hàng, địa điểm, số lượng, tồn kho an toàn v,v.