Would you like to visit another country's site?

Quản lý thời gian

Mục tiêu cuối cùng của Quản lý thời gian là áp dụng các chi tiết chấm công vào các khoản phụ cấp của bảng lương để tính lương tự động.
Nếu sử dụng tính năng Quản lý thời gian của Ecount ERP thì có thể quản lý tổng thể về lương và chấm công.

Đặc điểm riêng

 • Có thể xây dựng hệ thống quản lý thời gian, chấm công theo đặc thù của từng công ty.
 • Có thể quản lý tổng hợp chi tiết chấm công, số ngày nghỉ, lương như các phần mềm quản lý nhân sự khác.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập và quản lý mục thời gian làm việc

  • Có thể cài đặt nguyên tắc quản lý thời gian, chấm công vốn có của công ty như thời gian làm việc, ngày nghỉ phép, tiêu chuẩn chấm công lên Ecount.
  • Có thế tính toán số ngày nghỉ phép theo luật lao động và quy định của công ty.
  • Và xem được chi tiết thời gian của từng nhân viên thông qua các báo cáo khác nhau như Tình hình chấm công, Tình hình nghỉ phép, v.v..
  • Nhân viên có thể trực tiếp xin nghỉ phép, tăng ca v.v.. và nhận phê duyệt trên phần mềm.
 • Quản lý tổng thể giờ vào làm/ra về, nghỉ phép, lương

  • Tính toán tự động thời gian chấm công như đi trễ, về sớm dựa trên thời gian vào làm/ra về được ghi lại.
  • Liên kết chấm công với các khoản phụ cấp lương để áp dụng ghi chép chấm công của từng nhân viên vào bảng lương.
  • Hỗ trợ thêm các tính năng cần thiết khác như các phần mềm chuyên về quản lý nhân sự.
Quản lý thời gian