Would you like to visit another country's site?

Đặc trưng quản lý sản xuất của ECOUNT

Khi quản lý sản xuất bằng ECOUNT

Có thể thiết lập BOM - định mức nguyên/phụ liệu, bán thành phẩm cần thiết cho sản xuất, khi đó, tất cả các nghiệp vụ liên quan đến quản lý sản xuất sẽ được thực hiện dựa BOM đã tạo.
Vẫn có thể xử lý trong trường hợp cùng một thành phẩm nhưng có định mức nguyên vật liệu khác nhau cho mỗi lần sản xuất.
Do đó, có thể đăng ký nhiều phiên bản BOM và thay đổi theo mục đích sử dụng.

Đặc trưng quản lý sản xuất của ECOUNT

Chỉ cần nhập mặt hàng sản xuất trên ECOUNT

Còn lại, các công việc khác như xuất nhập kho theo quy trình, quản lý tồn kho, lên lệnh sản xuất, tính giá thành, lợi nhuận sẽ được ECOUNT xử lý tự động.

Quản lý xuất nhập kho theo quy trình

Việc xuất nhập kho cho tất cả các quy trình sẽ được quản lý tự động. Lượng thành phẩm được tạo ra sẽ tăng và lượng nguyên/phụ liệu tiêu hao cho sản xuất sẽ giảm theo BOM.
Chi tiết xuất nhập kho cho sản xuất sẽ được ghi nhận ngay vào tồn kho nên có thể xem toàn bộ lược sử như nguyên liệu được sử dụng khi nào, ở đâu và được xuất từ đâu, nhập vào đâu.
Có thể xem chi tiết xuất nhập kho của tất cả mặt hàng dưới dạng báo cáo thông qua tính năng tìm kiếm nhanh.
Ngoài ra, có thể dễ dàng kiểm tra các mặt hàng được sản xuất và tiêu hao theo từng mặt hàng sản xuất, giúp quản lý kết quả sản xuất hiệu quả.

Lên lệnh sản xuất

Lên đơn hàng sản xuất dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng, tính toán được lượng nguyên/phụ liệu cần thiết để sản xuất, tính toán lượng nguyên/phụ liệu cần mua sau khi đã trừ (tồn kho, đơn đặt mua và đơn bán hàng, hàng tồn kho an toàn số lượng mua tối thiểu) theo các giai đoạn.
Có thể gửi đơn hàng sản xuất đã tạo cho người phụ trách qua mail hoặc Messenger trên phần mềm ERP, và thêm hay thay đổi thông tin cần thiết để phù hợp với định dạng đơn hàng sản xuất mà công ty đang sử dụng.
Xử lý công việc chính xác hơn nhờ có thể áp dụng đơn hàng sản xuất hiện có khi các phiếu sản xuất hay lên đơn đặt mua.
Ngoài ra, có thể so sánh kết quả sản xuất thực tế với đơn hàng sản xuất đã tạo nên dễ dàng nắm bắt tình hình tiến hành sản xuất và kiểm tra chênh lệch số lượng tiêu hao dự kiến được tính toán theo BOM và số lượng tiêu hao thực tế bằng các báo cáo.

Tính toán tự động giá thành và lợi nhuận

Giá thành được tính toán tự động dựa trên đơn giá của nguyên/phụ liệu đã dùng cho thành phẩm.
Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận theo mặt hàng, theo khách hàng sẽ được tính ra dựa trên giá thành đã tạo và doanh thu bán hàng.
Đồng thời, có thể kiểm tra được chênh lệch giữa giá thành tiêu chuẩn và giá thành sản xuất thực tế của mỗi mặt hàng.
Hỗ trợ quản lý sản xuất toàn diện nhờ nắm rõ các thành phẩm phải cắt giảm chi phí và nguyên nhân vì sao không có lợi nhuận thông qua các báo cáo, mà không cần phải sử dụng đến các công thức phức tạp hay máy tính.

Quản lý sản xuất gia công

Có thể đăng ký nhà máy gia công để quản lý số lượng tồn kho và tình hình tiến hành sản xuất dễ dàng.
Cấp ID riêng cho công ty gia công để người phụ trách công ty gia công có thể trực tiếp ghi chép lại chi tiết sản xuất và xuất kho NVL, và người phụ trách của công
ty mình có thể xem chi tiết công việc đã tạo thông qua báo cáo.
Ngoài ra, còn có thể xuất hóa đơn cho chi phí gia công phát sinh trong quá trình sản xuất đã nhập cho từng mặt hàng.

Xử lý hàng lỗi

Khi tạo chi tiết hàng lỗi thì số lượng sẽ tự động giảm tùy thuộc vào cách xử lý hàng lỗi, nên sẽ duy trì được số lượng tồn kho chính xác.
Hơn nữa, có thể đăng ký các loại lỗi thường xuyên phát sinh, và xem chi tiết lỗi đã nhập thông qua báo cáo, giúp nắm rõ được tỷ lệ lỗi hàng.

Quản lý chất lượng

Nhằm ghi nhận lại các mặt hàng có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không dựa vào các hạng mục tiêu chí chất lượng đã được tạo trên phần mềm và xử lý tồn kho theo tình trạng đạt/không đạt.
Có thể thiết lập để phiếu yêu cầu kiểm tra chất lượng được tạo tự động khi nhập phiếu mua hàng, sản xuất để tránh bỏ sót quy trình kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng.
Phần mềm ECOUNT quản lý sản xuất theo định mức nguyên vật liệu (BOM) đã được thiết lập nên khi xem báo cáo số lượng tồn kho hoặc kiểm tra lịch sử xuất nhập tồn của mặt hàng sẽ chính xác
và thuận tiện hơn so với việc quản lý dữ liệu trên Excel hoặc phần mềm khác.