Would you like to visit another country's site?

Quản lý quy trình Khi sử dụng ECOUNT, có thể áp dụng y hệt quy trình sản xuất của công ty
và dễ dàng theo sát tổng thể tiến trình thực hiện theo từng quy trình sản xuất.

Hệ thống quản lý tối ưu hóa theo quy
trình sản xuất của công ty

 • Đăng ký không giới hạn kho và nhà máy.
 • Kiểm tra tình hình tồn kho real-time của nhiều kho và nhà máy.
Hệ thống quản lý tối ưu hóa theo quy trình sản xuất của công ty

Nâng cao hiệu suất công việc
bằng quản lý tăng giảm tồn
kho tự động

 • Quản lý tự động chi tiết tăng giảm tồn kho của tất cả quy
  trình khi nhập phiếu sản xuất.
 • Giảm số lượng nguyên vật liệu tiêu hao theo BOM và tăng
  số lượng mặt hàng sản xuất.
Nâng cao hiệu suất công việc bằng quản lý tăng giảm tồn kho tự động Nâng cao hiệu suất công việc bằng quản lý tăng giảm tồn kho tự động

Quản lý hiện trường công việc, theo sát tiến trình thực hiện

 • Ghi lại và theo dõi được chi tiết thiết bị và nhân lực tiêu hao cho từng quy trình.
 • So sánh thời gian sản xuất tiêu chuẩn và thời gian sản xuất thực tế khi sản xuất theo BOR (Bill of Resource) để kiểm tra hiệu quả sản xuất.
Quản lý hiện trường công việc, theo sát tiến trình thực hiện

Báo cáo sản xuất đa dạng

 • So sánh chi tiết yêu cầu sản xuất và kết quả sản xuất thực tế để kiểm tra tiến trình thực hiện sản xuất theo thời gian thực.
 • So sánh số lượng tiêu hao dự kiến theo BOM và số lượng tiêu hao thực tế để xem chênh lệch hiệu suất theo từng công đoạn.

Quản lý đơn vị gia công

 • Quản lý quy trình sản xuất của công ty bao gồm cả quy trình của đơn vị gia công
 • Quản lý đơn vị gia công

  Quản lý chi tiết tăng giảm tồn kho cho cả quy trình sản xuất của đơn vị gia công
  được bao gồm trong quy trình tổng thể của công ty, dễ dàng nắm bắt tình hình sản xuất.

 • Quản lý đơn vị gia công

  Xử lý kế toán cho chi phí vật liệu và chi phí gia công tùy theo việc nhận hàng từ đơn vị gia công có phí hay không.

 • Quản lý đơn vị gia công

  Quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình từ đơn mua hàng đến nhập kho thành phẩm và thanh toán chi phí.