Would you like to visit another country's site?

Phần mềm quản lý khách hàng Sử dụng phần mềm Quản lý khách hàng ECOUNT
để quản lý chi tiết đơn giá, thông tin khách hàng/nhà cung cấp.

Quản lý chi tiết thông tin khách
hàng/nhà cung cấp

 • Ngoài các hạng mục như Mã số doanh nghiệp, Địa chỉ v,v, có thể thêm
  các hạng mục cần thiết để quản lý.
 • Kiểm tra tổng thể thông tin khách hàng như số điện thoại, người phụ trách
  theo ý muốn.
 • Nhập và xem chi tiết bán hàng.mua hàng, thu tiền, chi tiền v,v trên cùng
  một màn hình mà không cần chuyển trang.
Quản lý chi tiết thông tin khách hàng/nhà cung cấp

Đăng ký và quản lý nhiều
khách hàng/nhà cung cấp

 • Không giới hạn số lượng khách hàng/nhà cung cấp, có thể
  đăng ký mọi khách hàng/nhà cung cấp mong muốn.
 • Đăng ký/chỉnh sửa đồng loạt nhiều khách hàng/nhà cung
  cấp bằng Excel.
 • Sử dụng nhóm khách hàng/nhà cung cấp để phân loại
  Khách mua/Khách bán, khu vực v,v.
 • Dễ dàng tra cứu theo nhóm khách hàng/nhà cung cấp khi
  nhập phiếu hoặc xem sổ sách.
Đăng ký và quản lý nhiều khách hàng/nhà cung cấp

Quản lý đơn giá Khách hàng/Nhà cung cấp

 • Tự động áp dụng đơn giá theo tiêu chuẩn nhất định như theo khách hàng/nhà cung
  cấp, theo cấp bậc v,v.
 • Áp dụng tỷ lệ giảm giá cho khách hàng tại thời điểm nhập Bán hàng.
 • Tự động áp dụng đơn giá định ra theo từng khách hàng khi nhập Bán hàng, giúp
  giảm thiểu sai sót khi nhập liệu và quản lý đơn giá chính xác.
Quản lý đơn giá Khách hàng/Nhà cung cấp

Quản lý hạn mức tín dụng
của khách hàng

 • Thiết lập thời hạn và hạn mức tín dụng để quản lý số
  tiền hạn mức và thời gian chưa thanh toán của từng
  khách hàng.
 • Khi vượt quá hạn mức, có thể cho hiển thị cảnh báo
  hoặc không cho lưu phiếu.
 • Có thể cho hiển thị thời gian và số tiền vượt quá hạn
  mức trên tin nhắn cảnh báo.
Quản lý hạn mức tín dụng của khách hàng

Thiết lập tự động hóa cho khách hàng

 • Nhận thông báo sổ sách của khách hàng theo điều kiện đã thiết lập.
  (Ví dụ: Gửi thông báo danh sách khách hàng phát sinh doanh thu từ 10,000,000 đồng
  trở lên cho Giám Đốc và Quản lý bộ phận Bán hàng vào mỗi Thứ Sáu.)
 • Theo sát tình hình công việc mà không cần phải xem chi tiết từng giao dịch.
 • Xem ngay chi tiết theo điều kiện thông báo dưới dạng báo cáo.