Would you like to visit another country's site?

Invoice/Packing List

Việc xuất khẩu thì cần quản lý nhiều tài liệu, chứng từ khác so với những giao dịch trong nước.
Nếu vận dụng tính năng quản lý xuất khẩu trong Ecount ERP thì không cần quản lý riêng rẽ bằng excel.

Đặc điểm riêng

 • Viết Invoice và Packing List việc cần làm khi xuất khẩu hàng hóa đồng thời bạn có thể gửi mail hoặc in số liệu.
 • Nếu sử dụng giá trị điều kiện tìm kiếm đa dạng thì giúp đỡ cho việc quản lý lược sử xuất khẩu.

Tính năng quan trọng

 • Báo cáo và tạo tự động Invoice/Packing List

  • Có thể liên kết phiếu bán hàng để tạo Invoice và Packing List dễ dàng.
  • Nếu đăng ký như L/C Issuing Bank cố định, Shipper/Exporter(Thông tin người gửi) v.v theo từng khách hàng thì
   Thông tin tự động được điền khi nhập khách hàng tương ứng.
  • Có thể thiết lập theo mẫu biểu theo yêu cầu của doanh nghiệp ngoài mẫu biểu được cung cấp mặc định.
 • Quản lý lược sử xuất khẩu

  • Invoice và Packing List đã tạo thì có thể gửi E-mail đến khách hàng nước ngoài trên Ecount.
  • Có thể kiểm tra nội dung đã gửi của email và tình trạng của email đã gửi cho khách hàng.
  • Có thể xem số công, ngày Invoice v.v theo tiêu chuẩn thì có thể nắm bắt dễ dàng lược sử và tình hình tiến hành công việc.
  • Cài đặt hạng mục thêm là công ty có thể quản lý Invoice/Packing List.
Invoice/Packing List