Would you like to visit another country's site?

Invoice/Packing List

Việc xuất khẩu thì cần quản lý nhiều tài liệu, chứng từ khác so với những giao dịch trong nước.
Nếu vận dụng tính năng quản lý xuất khẩu trong Ecount ERP thì không cần quản lý riêng rẽ bằng excel.

Đặc điểm riêng

 • Tạo Invoice và Packing List khi xuất khẩu hàng hóa, hơn nữa bạn có thể cần gửi mail hoặc in chứng từ.
 • Sử dụng các điều kiện tìm kiếm khác nhau có thể giúp bạn quản lý dễ dàng lược sử xuất khẩu của mình.

Tính năng quan trọng

 • Báo cáo và tạo tự động Invoice/Packing List

  • Có thể liên kết phiếu bán hàng để tạo Invoice và Packing List dễ dàng.
  • Nếu đăng ký L/C Issuing Bank cố định, Shipper/Exporter(Thông tin người gửi), v.v.. theo từng khách hàng thì thông tin tự động được điền khi nhập khách hàng tương ứng.
  • Có thể thiết lập theo mẫu biểu theo yêu cầu của doanh nghiệp ngoài mẫu biểu được cung cấp mặc định.
 • Quản lý lược sử xuất khẩu

  • Invoice và Packing List đã tạo thì có thể gửi E-mail đến khách hàng nước ngoài trên Ecount.
  • Có thể kiểm tra nội dung đã gửi của email và tình trạng của email đã gửi cho khách hàng.
  • Tìm kiếm theo số vận chuyển. hoặc ngày hóa đơn, bạn có thể dễ dàng theo dõi trạng thái tiến độ và lược sử các giao dịch xuất khẩu của mình.
  • Cài đặt hạng mục thêm là công ty có thể quản lý Invoice/Packing List.
Invoice/Packing List