Would you like to visit another country's site?

Nhượng Quyền

Quản lý đơn vị nhượng quyền chưa bao giờ dễ dàng hơn

Giải pháp quản lý tích hợp có thể được áp dụng để quản lý tất cả các đơn vị nhượng quyền

Đối với các công ty mới và cả công ty khởi nghiệp ,
thì các công việc liên quan đến doanh thu bán ra và lợi nhuận có được là như nhau.
Với Ecount, bạn có thể cải tiến và chuẩn hóa luồng công việc.
Những sai sót mắc phải trong quá trình làm việc cũng sẽ được khắc phục dễ dàng.
Hãy chuẩn hóa luồng công việc của công ty bạn trên Ecount - Đơn vị cung cấp ERP đang được tin dùng bởi hơn 40.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Hệ thống đặt hàng online miễn phí

Trên Ecount, khi đặt hàng với trụ sở chính , bạn không cần phải gửi email hay fax nữa.
Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ khách hàng là bạn đã có thể tạo được đơn đặt hàng.
Không giới hạn số lượng ID được sử dụng dụng chức năng này.
Với mỗi đơn đặt hàng cửa từng cửa hàng, chúng có thể dễ dàng được người dùng trên ERP xác nhận và chuyển đổi thành phiếu xuất kho.
Hệ thống đặt hàng online miễn phí

Chia sẻ dữ theo đúng thời gian thực tế phát sinh

Doanh thu, các khoản phải thu phát sinh và số dư tài khoản công nợ sẽ được hiển thị cùng một lúc.
Bạn có thể gửi chi tiết giao dịch qua email và fax đi từ phần mềm.
Bạn có thể kiểm tra thời gian thực tế phát sinh của các đơn hàng mà bạn đã nhận

Cập nhật chính xác số dư tồn kho tức thời

Đối với phiếu xuất kho bán hàng ( hết hàng ) bạn tạo, nó sẽ ảnh hưởng đến số dư hàng tồn của mỗi kho.
Trụ sở chính có thể kiểm tra hàng tồn của mỗi cửa hàng, và các cửa hàng có thể giới hạn quyền truy cập để xem số dư tồn kho của họ chỉ bằng thao tác
cài đặt phân quyền theo từng người sử dụng.

Quản lý giá bán của mỗi cửa hàng

Bạn có thể cài đặt nhiều giá bán khác nhau cho mỗi cửa hàng nhượng quyền.
Đơn giá bán sẽ hiển thị theo từng cửa hàng khác nhau khi thao tác nhập phiếu bán hàng, cho dù hệ thống của bạn có bao gồm nhiều đơn giá đi chăng nữa,
thì phần mềm cũng chỉ hiển thị duy nhất giá bán đã cài đặt mặc định theo cửa hàng đó

Tự động tính toán và lên kế hoạch thu mua

Dựa trên những đơn bán hàng đã nhận, bạn sẽ tính toán được số lượng sẽ xuất kho.
Và vì số lượng đặt mua có thể được tính toán dựa trên tình hình tồn kho hiện tại và số lượng nhập/xuất dự kiến,
do đó bạn có thể lấy con số này để tiến hành lên đơn đặt mua với nhà cung cấp.