Would you like to visit another country's site?

CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Một hệ thống ECOUNT ERP hiệu quả không làm đình trệ và lỗi thời trong nền kinh tế toàn cầu, nó phải phát triển nếu không nó sẽ làm lãng phí thời gian và tiền bạc. Phần mềm ECOUNT ERP luôn phấn đấu để ngang tầm với sự phát triển trong kinh doanh và thường xuyên nâng cấp phần mềm để đáp ứng được những thay đổi đó. Hệ thống ERP khác có thể tốn kém khi cập nhập nhưng với ECOUNT ERP thì chi phí cập nhật đã bao gồm trong lệ phí đăng ký.

Ví dụ về nâng cấp hệ thống bao gồm

  • Nâng cấp để tương thích các phiên bản trình duyệt mới
  • Chức năng tìm kiếm mới
  • Phương pháp mới để lập báo cáo
  • Phương pháp mới để truy cập dữ liệu cũ
  • Nâng cấp phiên bản dành cho nền di động
  • Tính năng nhận phản hồi từ khách hàng
  • Điều chỉnh theo quy định của ngành kinh doanh mới
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn gửi phản hồi, Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tìm hiểu về làm thế nào để ECOUNT giữ dữ liệu của bạn an toàn.
Nhận tư vấn miễn phí ngay nếu bạn còn thắc mắc!
028-3837-3100