Would you like to visit another country's site?

CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Một hệ thống ERP phải không được đình trệ và có thể thay đổi linh hoạt trong nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, hệ thống phải được phát triển liên tục để xứng đáng với thời gian và chi phí bỏ ra. ECOUNT ERP luôn cố gắng theo sát sự phát triển của doanh nghiệp và thường xuyên nâng cấp phần mềm để đáp ứng những thay đổi đó. Hệ thống ERP viết riêng có thể tốn kém khi cập nhật, nhưng với ECOUNT ERP, chi phí nâng cấp đã được bao gồm trong phí sử dụng, giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp.

Ví dụ về nâng cấp hệ thống bao gồm

  • Nâng cấp để tương thích các phiên bản trình duyệt mới
  • Chức năng tìm kiếm mới
  • Phương pháp mới để lập báo cáo
  • Phương pháp mới để truy cập dữ liệu cũ
  • Nâng cấp phiên bản dành cho ứng dụng di động.
  • Tính năng nhận phản hồi từ khách hàng
  • Điều chỉnh theo quy định mới của ngành kinh doanh.

Lược sử nâng cấp

  • ECOUNT luôn tích cực ứng biến với sự thay đổi môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc phát triển không ngừng các tính năng phần mềm.
  • Nội dung nâng cấp được chia sẻ với tất cả người dùng ERP.