Would you like to visit another country's site?

PHIÊN BẢN DEMO

Chúng tôi cung cấp hệ thống thử nghiệm tuyệt vời

  • Rất hiếm các phần mềm ERP có thể hỗ trợ bạn thử nghiệm thực tế trước khi thanh toán sử dụng.
  • ECOUNT đã chuẩn bị dữ liệu cho tất cả tính năng nên dễ dàng hỗ trợ khách hàng thử nghiệm với dữ liệu thực tế.

Dễ dàng thử nghiệm phiên bản demo

  • Chúng tôi đã nhập sẵn dữ liệu để bạn có thể dễ dàng thử nghiệm hàng trăm chức năng khác nhau.
  • Trong quá trình dùng bản demo nếu bạn không tìm thấy chức năng mình cần hoặc có bất cứ thắc mắc liên quan đến tính năng thì hãy gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tình hướng dẫn cho bạn.
Bản demo này dành cho nhiều người dùng trải nghiệm nên sẽ hạn chế một số tính năng sau đây.
  • Tùy chỉnh cấu hình theo từng ID / doanh nghiệp sử dụng
  • Phân quyền theo từng ID sử dụng
  • Thay đổi cấu hình của màn hình nhập liệu, tra cứu & báo cáo
  • Chức năng xóa hàng loạt dữ liệu
Tuy nhiên, trên phiên bản dùng chính thức bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng mà không gặp hạn chế nào.

Sự khác biệt giữa bản demo và bản dùng thử miễn phí 7 ngày là gì?