Would you like to visit another country's site?

Hạch toán đơn giản

Ecount là chương trình kế toán, mà ngay cả những người không biết về nghiệp vụ kế toán cũng có thể sử dụng dễ dàng.
Hạch toán đơn giản nhờ tính năng cài đặt tài khoản định khoản mặc định, người dùng chỉ cần tùy chọn các thông tin cơ bản như khách hàng/nhà cung cấp, hình thức thanh toán/thu tiền thì phần mềm sẽ tự sinh ra các chứng từ kế toán tương ứng.

Đặc điểm riêng

 • Nhân viên không chuyên về kế toán cũng có thể nhập liệu thông qua tính năng định khoản tự động.
 • Dữ liệu của những chứng từ đã nhập, sẽ tự động phản ánh và tổng hợp thành các loại báo cáo đa dạng.
 • Đồng bộ việc quản lý giữa các nghiệp vụ của kho và kế toán, vì có thể liên kết giá trị từ các phiếu nhập-xuất kho.

Tính năng quan trọng

 • Hạch toán đơn giản

  • Tối ưu cho người không chuyên hoặc không có kiến thức kế toán bằng tính năng định khoản tự động, tuy nhiên vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của một kế toán chuyên nghiệp.
  • Định khoản tự động cũng được áp dụng khi tạo các phiếu thu/chi, đơn giản hóa bằng cách chọn khách hàng/nhà cung cấp và nhập số tiền.
 • Kiểm tra báo cáo kế toán theo thời gian thực

  • Toàn bộ chứng từ đã nhập liệu, sẽ được phản ánh vào tất cả các loại sổ cái và báo cáo liên quan.
  • Không cần mất thời gian để khởi tạo báo cáo, vẫn có thể kiểm tra sổ sách bất cứ lúc nào.
 • Tính chất liên kết với tính năng khác

  • Chứng từ kế toán có thể liên kết với các phiếu nhập kho, xuất kho một cách dễ dàng. Từ đó, giảm thiểu các trường hợp sai sót khi truyền đạt thông tin, quản lý công nợ cũng chính xác hơn.
  • Các menu ghi nhận nghiệp vụ khách nhau nhưng lại có sự kết nối, nên giúp cho việc quản lý tập trung các phòng ban được chặt chẽ.
Hạch toán đơn giản