Would you like to visit another country's site?

Quản Lý Khoản Phải Thu/Phải trả

Theo dõi khoản phải thu, phải trả và các khoản cho vay là vấn đề hết sức quan trọng ở bất kỳ doanh nghiệp nào.
Khi phát sinh các nghiệp vụ mua hàng/bán hàng, nếu có thể liên kết dữ liệu đó để phản ánh thành số tiền công nợ luôn, thì sẽ giúp các phòng ban làm việc năng suất và hiệu quả hơn.

Đặc điểm riêng

 • Tự động cập nhập sổ công nợ phải thu và phải trả theo từng Khách hàng/Nhà cung cấp.
 • Truy xuất báo báo công nợ với các điều kiện tìm kiếm đa dạng.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý khoản phải thu/phải trả

  • Chỉ cần thao tác nhập liệu các giao dịch mua/bán hàng, Ecount sẽ tự động sắp xếp và theo dõi các khoản phải thu và phải trả theo từng Khách hàng/Nhà cung cấp.
  • Hạn chế tối đa sai sót bằng việc phản ánh giá trị nhập kho và xuất kho thành các khoản công nợ.
 • Tìm kiếm theo điều kiện

  • Báo cáo tình hình phải thu/phải trả trên Ecount đa dạng theo ngày, theo người phụ trách hoặc theo Khách hàng/Nhà cung cấp. Cho phép cài đặt nhiều điều kiện tìm kiếm để lọc xem báo cáo.
  • Các loại báo cáo phân tích công nợ chuyên sâu: phân tích chi tiết số dư công nợ, phân tích chi tiết khoản phải thu/phải trả, v..v...
Quản Lý Khoản Phải Thu/Phải trả