Would you like to visit another country's site?

Theo dõi dữ liệu

Phần mềm ERP sẽ được sử dụng bởi nhiều người dùng, nhiều phòng ban nên việc quản lý và theo dõi lược sử thay đổi dữ liệu cần phải thật chặt chẽ.
Ecount ERP cho phép truy cứu lược sử thay đổi một cách chi tiết giúp cho việc kiểm soát dữ liệu hiệu quả hơn.

Đặc điểm riêng

 • Thông qua siêu liên kết (Hyperlinks) được thiết lập ở mỗi báo cáo trên Ecount, cho phép truy xuất lại dữ liệu, giao dịch cấu thành báo cáo trước đó một cách nhanh chóng.
 • Người quản trị dễ dàng nắm bắt được tình hình biến động dữ liệu như Tạo mới/Sửa đổi/Xoá.
 • Kiểm soát các hành động Sửa/Xóa dữ liệu sau khi đã khóa sổ.

Tính năng quan trọng

 • Tìm kiếm dữ liệu ban đầu

  • Không cần mất thời gian để chuyển menu, ngay tại màn hình danh sách chứng từ hoặc báo cáo, chỉ cần nhấn vào siêu liên kết (Hyperlinks) sẽ dẫn đến cửa sổ cho phép sửa đổi hoặc thêm mới dữ liệu.
  • Cho phép chỉnh sửa và xóa chứng từ ngay tại các báo cáo cuối cùng.
  • Khi phát hiện báo cáo bị sai lệch, bạn có thể truy cứu lại xem ai và khi nào nào đã nhập hoặc sửa đổi từ những giao dịch đầu tiên.
 • Nắm bắt tình hình thay đổi dữ liệu

  • Truy xuất lược sử của tất cả dữ liệu đã được tạo mới, xóa hoặc sửa ở phân hệ Kế toán và Kho.
  • Kiểm tra được người dùng nào đã thực hiện các hành vi tác động vào từng dữ liệu như Tạo mới/Sửa/Xóa , đồng thời ghi nhận thời gian của mỗi hành động đó.
  • Hỗ trợ tính năng khôi phục dữ liệu bị xóa.
 • Kiểm soát việc sửa đổi dữ liệu sau khi đã khóa sổ

  • Có thể cài đặt một ngày hoặc một khoảng thời gian hạn chế các hành động làm thay đổi dữ liệu (sửa/xóa).
  • Cho phép xem nhưng không được sửa/xóa dữ liệu từ ngày hạn chế thay đổi trở về trước.
  • Đảm bảo số liệu báo cáo luôn chính xác sau khi đã khóa sổ.
Theo dõi dữ liệu