Would you like to visit another country's site?

Truy xuất dữ liệu

ERP vì là đa số người dùng sử dụng nên việc tra cứu và lược sử dữ liệu đã nhập phải rõ ràng.
Nếu sử dụng Ecount ERP có thể kiểm tra lược sử dữ liệu sẽ làm hiệu suất hóa việc theo dõi dữ liệu kinh doanh trong ERP.

Đặc điểm riêng

 • Thông qua siêu liên kết đã được kết nối ở báo cáo cuối cùng thì dễ dàng tìm lại dữ liệu đầu tiên.
 • Có thể nắm bắt dễ dàng tình hình thay đổi như nhập,sửa,xóa dữ liệu.
 • Có thể kiểm soát xóa và sửa dữ liệu kinh doanh đã quyết toán xong.

Tính năng quan trọng

 • Tìm kiếm dữ liệu ban đầu

  • Không cần di chuyển menu ở màn hình danh sách và báo cáo, click vào siêu liên kết được liên kết là có thể kết nối bằng màn hình nhập/sửa.
  • Từ báo cáo cuối cùng đến phiếu nhập đầu tiên đang được liên kết mang tính chất giai đoạn và có thể sửa và xóa phiếu đầu tiên.
  • Khi nhận biết trên báo cáo trên báo cáo thì có thể kiểm tra dữ liệu ai đã nhập, khi nào.
 • Nắm bắt tình hình thay đổi dữ liệu

  • Có thể xem lược sử tất cả dữ liệu đã xóa, sửa và nhập ở kế toán và kiểm kê.
  • Có thể kiểm tra ngày tạo phiếu, ID tạo, ngày sửa và xóa, Id người làm theo từng phiếu.
  • Hỗ trợ tính năng hủy xóa là có thể hồi phục dễ dàng phiếu đã xóa do sơ sót.
 • Kiểm soát sửa dữ liệu đã được quyết toán hoàn tất

  • Cài đặt ngày hạn chế cập nhật và có thể kiểm soát để không sửa,xóa phiếu đã nhập trên ERP được dựa vào thời điểm chỉ định hay là ngày chỉ định.
  • Dữ liệu trước ngày hạn chế thì không thể xóa,sửa,nhập nhưng có thể xem được.
  • Là tính năng có lợi nếu sử dụng ở trường hợp không cần sửa hay xóa dữ liệu thêm nữa do được khai báo,quyết toán v.v.
Truy xuất dữ liệu