Would you like to visit another country's site?

Hợp đồng điện tử

Không cần in hoặc gửi hợp đồng qua bưu điện khi làm hợp đồng với khách hàng và hợp đồng lao động với nhân viên.
Với tính năng Hợp đồng điện tử của Ecount, bạn có thể tiến hành dễ dàng qua online từ việc gửi đến việc ký kết.

Đặc điểm riêng

 • Có thể gửi hợp đồng dễ dàng qua Email.
 • Người ký có thể kiểm tra hợp đồng qua email, sau đó tiến hành ký tên online để ký kết hợp đồng.
 • Nắm rõ tình hình và lược sử tiến hành hợp đồng.

Tính năng quan trọng

 • Tải hợp đồng lên một cách đơn giản

  • Có thể đính kèm hợp đồng bằng File để tải lên dễ dàng.
  • Có thể ghi nội dung tin nhắn cần gửi khi gửi hợp đồng.
 • Gửi hợp đồng nhanh chóng

  • Gửi hợp đồng tức thì qua Email.
  • Cung cấp tính năng gửi hàng loạt để có thể gửi hợp đồng có nội dung giống nhau đến nhiều người dễ dàng.
  • Sử dụng xác thực lần 2 để tăng cường bảo mật đối với việc tiếp cận hợp đồng.
 • Ký kết hợp đồng bằng ký tên online

  • Sau khi nhận được hợp đồng, có thể hoàn tất hợp đồng bằng ký tên online.
  • Có thể tải xuống hợp đồng đã hoàn tất ký kết để lưu giữ mà không cần yêu cầu thêm hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động điện tử

  • Có thể tiến hành hợp đồng lao động qua online dễ dàng giống với hợp đồng thông thường với khách hàng.
  • Liên kết với danh sách nhân viên và gửi hàng loạt hợp đồng lao động đến các nhân viên một cách dễ dàng.
 • Nắm rõ tình hình và lược sử hợp đồng

  • Có thể xem nhanh những hợp đồng đang được xử lý, hoàn tất, hoặc đã hủy.
  • Nắm rõ lược sử hợp đồng như xem tài liệu, hoàn tất ký tên… thông qua Báo cáo lược sử Hợp đồng.