Would you like to visit another country's site?

Hợp đồng điện tử Có thể gửi hợp đồng qua Email
và thực hiện ký tên trực tuyến.

Tạo hợp đồng đơn giản

 • Đính kèm file hợp đồng để dễ dàng đăng ký hợp đồng.
 • Có thể ghi chú tin nhắn muốn truyền đạt khi gửi hợp đồng.
Tạo hợp đồng đơn giản

Gửi và ký hợp đồng gián tiếp

 • Gửi và ký hợp đồng gián tiếp

  Gửi hợp đồng ngay lập tức cho một hoặc nhiều người qua Email.

 • Gửi và ký hợp đồng gián tiếp

  Sử dụng Xác thực 2 bước để tăng cường bảo mật cho việc truy cập vào hợp đồng.

 • Gửi và ký hợp đồng gián tiếp

  Sử dụng tính năng gửi dung lượng lớn để gửi cùng một hợp đồng tới nhiều người.

Kiểm tra tình hình và lược sử hợp đồng

 • Kiểm tra tiến trình thực hiện hợp đồngXem toàn bộ các hợp đồng đang xử lý, hoàn tất, đã hủy.

  Kiểm tra tiến trình thực hiện hợp đồng
 • Kiểm tra lược sử hợp đồngKiểm tra lược sử như xem tài liệu, hoàn tất ký tên theo từng khung giờ.

  Kiểm tra lược sử hợp đồng