Would you like to visit another country's site?

Tất cả tính năng ERP

Nếu một ERP không đầy đủ tính năng, hoặc phát sinh thêm chi phí trong quá trình sử dụng thì rất khó để sử dụng lâu dài.
ECOUNT ERP cung cấp mọi chức năng cần thiết trong doanh nghiệp và nâng cấp liên tục, nên dù công ty bạn có thay đổi thì vẫn sẽ tương thích.

Đặc điểm riêng

 • ECOUNT ERP cung cấp đầy đủ tính năng để quản lý công việc của tất cả các bộ phận.
 • Có thể sử dụng tất cả tính năng mà không phải trả thêm phí.
 • Tùy chỉnh đa dạng theo loại hình doanh nghiệp. Tối ưu hóa tức thời khi quy trình, quy mô công ty thay đổi, đảm bảo tiến độ công việc.

Tính năng quan trọng

 • Tất cả chức năng cần thiết cho doanh nghiệp

  • ECOUNT ERP cung cấp tất cả trong một phần mềm, đầy đủ tính năng để quản lý tồn kho, sản xuất, kế toán, bán hàng, mua hàng, nhân sự, công việc nội bộ công ty v.v.
  • Cung cấp tất cả tính năng cần cho đa dạng ngành nghề như: sản xuất, dịch vụ, thương mại, v.v.
 • Cài đặt theo mô hình công ty

  • Thiết lập giao diện phần mềm ERP theo yêu cầu của từng công ty.
  • Có thể thêm và chỉnh sửa các mục nhập liệu nội dung giao dịch một cách đơn giản.
  • Tùy chỉnh các mẫu báo cáo theo nhu cầu của mỗi công ty.
 • 10 năm sau cũng áp dụng được ECOUNT ERP ở tất cả ngành nghề

  • Cập nhật và nâng cấp các tính năng mỗi tuần và hoàn toàn miễn phí.
  • Người dùng đề xuất tính năng mới cần dùng với bộ phận phát triển. Nếu phù hợp, bộ phận phát triển sẽ họp và quyết định sau khi họp mỗi tuần.
Tất cả tính năng ERP