Would you like to visit another country's site?

Tất cả tính năng ECOUNT cung cấp toàn bộ tính năng mà doanh nghiệp cần,
có thể sử dụng cho tất cả công ty bất kể quy mô lớn hay nhỏ.

Tất cả tính năng mà công ty cần

 • Cung cấp toàn bộ tính năng cần thiết trong công việc từ tính năng ERP đến Webmail như Tồn kho, Sản xuất, Kế toán, Bảng lương v,v.
 • Có thể sử dụng cho nhiều ngành nghề như Sản xuất, Phân phối, Dịch vụ, Thương mại, Phi lợi nhuận v,v.
 • Thiết lập được điều kiện sử dụng phù hợp với quy trình công việc của công ty.

Cung cấp miễn phí
nhiều tính năng tiện dụng

 • Sử dụng miễn phí nhiều tính năng tiện dụng trên
  ECOUNT mà không cần các phần mềm phụ khác.
 • Nhấn vào biểu tượng để xem chi tiết từng tính năng.

Tạo báo cáo từ thông tin mong muốn

 • Xem báo cáo đa dạng cho tất cả công việc Tồn kho/Kế toán/Bán hàng,v,v.
 • Trực tiếp thêm được các thông tin mặt hàng, nội dung giao dịch chi tiết theo ý muốn.
 • Thêm hạng mục Khoản phải thu khi tạo phiếu bán hàng

  Thêm hạng mục Khoản phải thu khi tạo phiếu bán hàng
 • Hiển thị hạng mục Khoản phải thu trên Phiếu bán hàng

  Hiển thị hạng mục Khoản phải thu trên Phiếu bán hàng

Hệ thống bán vĩnh viễn- sử dụng được cho cả 10 năm sau

 • Hệ thống bán vĩnh viễn- sử dụng được cho cả 10 năm sau

  ECOUNT sở hữu hầu hết các tính năng mà doanh nghiệp cần thông qua việc nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ.

 • Hệ thống bán vĩnh viễn- sử dụng được cho cả 10 năm sau

  Luôn luôn nâng cấp để chủ động thích nghi với môi trường làm việc đa dạng.

 • Hệ thống bán vĩnh viễn- sử dụng được cho cả 10 năm sau

  Người dùng có thể đề xuất thêm các tính năng cần thiết, chúng tôi sẽ phát triển mà không tính thêm chi phí.

 • Hệ thống bán vĩnh viễn- sử dụng được cho cả 10 năm sau

  Phản ánh trước các thay đổi từ luật thuế và các văn bản pháp luật khác vào hệ thống, giúp việc xử lý công việc trở nên thuận lợi hơn.