Would you like to visit another country's site?

Thiết lập màn hình nhập

Excel là phương pháp quản lý truyền thống khá phổ biến vì người dùng dễ dàng thiết lập giao diện nhập liệu, cài đặt công thức, tuy nhiên lại gặp nhiều bất cập trong việc trao đổi, chia sẻ công việc và không có tính cộng tác nhiều.
Ecount không những có đủ tiện ích như Excel mà còn giúp hệ thống hóa thông tin, cũng như tăng sự liên kết dữ liệu và người dùng với nhau. Giúp cho việc quản lý hiệu suất công việc đơn giản hơn.

Đặc điểm riêng

  • Cho phép cài đặt tất cả các màn hình nhập theo nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp.
  • Cung cấp đa dạng tính năng và các công cụ hỗ trợ cho việc thiết lập giao diện nhập liệu.

Tính năng quan trọng

  • Thiếp lập màn hình nhập theo nhu cầu đặc thù

    • Trên Ecount, người dùng có thể tùy ý thêm/bớt các trường nhập liệu theo mục đích sử dụng cũng như điều chỉnh lại kích thước của các trường nhập liệu đó, ngoài ra cũng cho phép cài đặt thêm công thức tính toán.
  • Tính năng bổ sung đa dạng

    • Tự động hiển thị số dư công nợ đầu kỳ/cuối kỳ trên phiếu bán hàng. Khi tạo phiếu bán hàng, chỉ cần thao tác chọn mã hàng hóa hoặc mã khách hàng, mọi thông tin chi tiết đã được thiết lập trước đó cũng sẽ được hiển thị. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt các cụm từ, cụm văn bản thường xuyên được sử dụng khi tạo phiếu. Tính năng "bắt buộc nhập liệu" đối với các mục được chỉ định, giúp ngăn chặn việc thiếu sót trong khi thao tác.
Thiết lập màn hình nhập