Would you like to visit another country's site?

Liên kết Excel

Khi lần đầu sử dụng hay thay đổi ERP thì doanh nghiệp với quy mô không nhỏ sẽ lo lắng về cách thức di chuyển dữ liệu hiện có.
Trong Ecount thì có thể sử dụng chức năng tải dữ liệu hàng loạt lên bằng excel và tiến hành dễ dàng việc chuyển dữ liệu,giảm bớt thời gian triển khai ERP.

Đặc điểm riêng

 • Nếu có dữ liệu bằng excel hiện tại thì có thể tiến hành chuyển dữ liệu sang Ecount ERP.
 • Tất cả dữ liệu đã nhập vào Ecount ERP có thể tải về bằng excel.

Tính năng quan trọng

 • Tải dữ liệu lên bằng Excel

  • Nếu cài đặt chương trình đang cung cấp từ Ecount thì không cần đăng nhập riêng vào ERP cũng có thể tải dữ liệu lên từ excel.
  • Nếu phát sinh lỗi trong lúc tải dữ liệu thì có thể kiểm tra tức thời lý do và danh sách lỗi.
  • Đang cung cấp phương pháp tải dữ liệu lên hàng loạt vào màn hình nhập ERP mà không cần cài đặt chương trình.
  • Có thể tải lên một lần một lượng lớn dữ liệu như thông tin mặt hàng, thông tin khách hàng,dữ liệu bán hàng quá khứ,chứng từ kế toán v.v.
  • Sửa dữ liệu đã cài đặt trước tại Ecount ERP hoặc là thêm thông tin thì cũng có thể cập nhật bằng excel.
 • Tải file về bằng định dạng excel

  • Tất cả dữ liệu nhập trong Ecount ERP đều có thể tải về bằng file excel.
  • Có thể tải về đúng như việc đang xem từng loại báo cáo trong chương trình hoặc báo cáo quan trọng.
  • Không cần sự can thiệp từ Ecount thì người dùng cũng cài đặt trực tiếp thời gian, có thể sao lưu dữ liệu đã nhập bất kỳ lúc nào.
  • Trường hợp tránh việc rò rỉ dữ liệu kinh doanh thì có thể chỉ định quyền hạn tải về Excel cho từng người dùng.
Liên kết Excel