Would you like to visit another country's site?

Chức năng cảnh báo đa dạng

Sử dụng nhiều cách thức thông báo như là SMS, memo, messenger, e-mail, ứng dụng điện thoại rồi khi xử lý công việc
như phê duyệt điện tử hay là nhập phiếu ERP v.v thì có thể gửi thông báo cho người phụ trách có liên quan và yêu cầu chia sẻ hay là đợi phê duyệt công việc.

Đặc điểm riêng

 • Thông qua tính năng thông báo thì có thể truyền đạt công việc nhanh chóng cho người có quyền quyết định và người phụ trách công việc.
 • Khi nhập phiếu liên quan thì có thể gửi thông báo tự động đến người phụ trách đã chỉ định.
 • Ở bên ngoài cũng thông qua thông báo đẩy điện thoại dùng ứng dụng(App) thì có thể kiểm tra nhanh tình hình tiến hành và nội dung công việc.

Tính năng quan trọng

 • Truyền đạt công việc chính xác,nhanh chóng

  • Khi tạo phiếu ERP, lịch trình, phê duyệt điện tử,bài viết v.v thì chỉ định những người liên quan công việc đó và có thể gửi memo, SMS, tin nhắn, email,v.v.
  • Nếu click đường dẫn đã được liên kết ở memo và email đã gửi thì có thể làm minh bạch rõ ràng tình hình chi tiết công việc truyền đạt.
 • Gửi thông báo tự động đến người phụ trách đã chỉ định

  • Khi nhập phiếu ERP thì có thể gửi thông báo tự động đến người phụ trách đã chỉ định và có thể chỉ thị và quản lý công việc đầy hiệu quả.
  • Trường hợp sử dụng hệ thống đặt hàng online thì khi nhập đơn đặt hàng từ đại lý hay là khách hàng thì nhân viên kinh doanh được chỉ định là phụ trách có thể nhận được thông báo tức thời.
  • Cách thức thông báo có SMS, Email, memo, ứng dụng(App) và có thể chọn nhiều cùng lúc.
 • Tính năng thông báo đẩy trong điện thoại (App)

  • Ecount hỗ trợ ứng dụng điện thoại miễn phí.
  • Nếu sử dụng ứng dụng điện thoại(App) thì có thể nhận thông báo thực tế trong lúc đang di chuyển trên đường và có thể kiểm tra nội dung liên quan ở ứng dụng đang chạy.
Chức năng cảnh báo đa dạng