Would you like to visit another country's site?

Cung cấp chức năng Widget

Nếu kết nối Ecount thì có thể kiểm tra trực diện vấn đề tồn đọng chủ yếu.
Vì sử dụng tính năng của tiện ích và tập hợp dữ liệu cần thiết là có thể xem tức thời.

Đặc điểm riêng

 • Có thể kiểm tra tình hình liên quan công việc cùng lúc với đăng nhập bằng hình thức tiện ích(widget) ở một màn hình.
 • Có thể áp dụng giao diện sử dụng khác nhau theo từng người dùng (ID).
 • Ở ứng dụng điện thoại(App) cũng có thể cài đặt màn hình chính và có thể áp dụng đồng nhất màn hình cài đặt trên máy tính.

Tính năng quan trọng

 • Kiểm tra tình hình liên quan công việc trên một màn hình

  • Có thể xem đầu tiên mỗi khi đăng nhập như báo cáo quan trọng của kiểm kê, kế toán, bảng thông báo của Công ty, Danh sách tin nhắn, memo, hộp thư v.v.
  • Có thể điều chỉnh tùy ý độ lớn và vị trí từng menu và dạng icon tiện ích.
  • Sau khi kiểm tra dữ lliệu thì không cần di chuyển màn hình,có thể nhập phiếu ngay,có thể tiến hành công việc đồng thời với loại công việc.
 • Thiết lập màn hình chính theo từng người dùng

  • Có thể cài đặt có sử dụng widget hay không theo từng người dùng.
  • Có thể giới hạn icon tiện ích có thể cài đặt theo từng người dùng và cài đặt điều kiện xem.
 • Thiết lập màn hình chính ứng dụng điện thoại(App)

  • Tạo thư mục hoặc thêm menu sử dụng thường xuyên ở màn hình đầu tiên của ứng dụng điện thoại và có thể sắp xếp menu có liên quan vào một chỗ.
  • Có thể áp dụng đồng nhất cấu trúc của icon tiện ích đã cài đặt ở PC vào ứng dụng điện thoại.
Cung cấp chức năng Widget