Would you like to visit another country's site?

Quản lý nhiều chi nhánh

Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu và nắm bắt tình hình hoạt động của các chi nhánh hoặc công ty con, khiến trụ sở chính gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý.
Hãy để Ecount giúp bạn xử lý vẫn đề này.

Đặc điểm riêng

 • Kế toán có thể quản lý theo phòng ban/bộ phận, các hoạt động của kho chia theo từng kho độc lập. Do đó dễ dàng quản lý tách biệt nhiều chi nhánh/công ty con hoặc quản lý tập trung tất cả.
 • Cho phép chế độ đa đăng nhập, có thể sử dụng nhiều tài khoản ERP trên cùng một trình duyệt, dễ dàng kết nối đến dữ liệu của từng địa điểm.

Tính năng quan trọng

 • Phân luồng dữ liệu chung và riêng

  • Có thể quản lý riêng biệt các chi nhánh của bạn bằng cách phân chia thành nhiều phòng ban và địa điểm khác nhau trên Ecount.
  • Cho phép nhập liệu cũng như kiểm tra dữ liệu của nhiều chi nhánh cùng một lúc.
  • Ngăn chặn nhân viên các chi nhánh xem báo cáo và tác động vào dữ liệu của nhau bằng tính năng giới hạn phòng ban và địa điểm được phép truy cập
 • Quản lý kế toán và kho của từng chi nhánh

  • Đăng lý nhiều phòng ban và kho cho mỗi chi nhánh là có thể quản lý tất cả chỉ trên một phần mềm Ecount.
  • Các giao dịch của kho và kế toán cũng được ghi nhận và thống kê riêng.
 • Chế độ đa đăng nhập

  • Có thể đăng nhập nhiều tài khoản Ecount trên một trình duyệt nhanh chóng và đơn giản.
  • Chủ động kiểm tra báo cáo của các chi nhánh hoặc công ty con bất cứ lúc nào.
Quản lý nhiều chi nhánh