Would you like to visit another country's site?

Lưu trữ dữ liệu Chia sẻ dữ liệu công việc theo thời gian thực
với hệ thống lưu trữ EC Drive của ECOUNT

Đồng bộ hóa công việc trên mọi thiết bị

 • Dữ liệu được đồng bộ hóa liên tục trên mọi thiết bị như PC, điện thoại ngay tại thời điểm lưu dữ liệu.
 • Kiểm tra được dữ liệu mới nhất, tránh nhầm lẫn trong công việc.
 • Kiểm tra lược sử chỉnh sửa của dữ liệu đã cập nhật, quản lý được phiên bản sau mỗi lần điều chỉnh.
 • Màn hình PC

  Màn hình PC
 • Màn hình App điện thoại

  Màn hình App điện thoại

Truy cập vào ổ đĩa mà không cần mở trình duyệt

 • Tải các tập tin từ máy tính lên ECOUNT Drive mà không cần truy cập vào trình duyệt.
 • Có thể thiết lập để bật ổ đĩa ECOUNT ngay khi bật máy tính.

Bảo mật mạnh mẽ

 • Bảo mật mạnh mẽ

  ECOUNT lưu trữ dữ liệu tại máy chủ có hệ thống bảo mật mạnh mẽ - Amazon Web Service (AWS)

 • Bảo mật mạnh mẽ

  Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, tránh tình trạng thất thoát dữ liệu do máy tính bị hỏng.

 • Bảo mật mạnh mẽ

  Thiết lập được quyền hạn truy cập vào dữ liệu cho từng ID, giúp tăng cường bảo mật.