Would you like to visit another country's site?

Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM)

Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM) là yếu tố tiên quyết để giữ vững mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Ghi nhận và quản lý nội dung hỗ trợ hoặc tư vấn cho khách chi tiết.

Đặc điểm riêng

 • Đăng ký và quản lý mọi thông tin liên quan đến khách hàng.
 • Phân luồng khách hàng tiềm năng và khách hàng giao dịch thực tế.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý thông tin khách hàng

  • Ghi nhận thông tin của khách hàng thực tế và khách hàng tiềm năng.
  • Chỉ định nhân viên được truy cập thông tin khách hàng cho phép.
  • Đăng kí và quản lý thông tin danh bạ doanh nghiệp và tìm kiếm theo điều kiện.
  • Cho phép tạo thêm nhiều mục nhập liệu quản lí mới ngoài các hạng mục cung cấp sẵn.
  • Sử dụng tính năng để đăng kí hàng loạt khách hàng.
  • Thông qua tính năng gửi qua Email để quản lý khách hàng hiệu quả hơn.
 • Quản lý lược sử khách hàng

  • Menu cho phép theo dõi và quản lý nội dung tư vấn, tiến trình hợp đồng của khách hàng tiềm năng lẫn khách hàng thực tế.
  • Thiết kế mục nhập liệu ở CRM theo nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Phân tích dữ liệu khách hàng theo thời gian hoặc theo điều kiện.
  • Quản lý quy trình tiến hành hợp đồng hiệu quả. Từ lúc bắt đầu, đến khi kí kết và kết thúc hợp đồng.
  • Đính kèm các phiếu chứng từ Tồn kho và Kế toán khi tạo nội dung mới.
 • Phân loại khách hàng tiềm năng

  • Phân loại khách hàng tiềm năng và khách hàng thực tế.
  • Dễ dàng chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng thực tế lên hệ thống ERP khi phát sinh giao dịch.
  • Quản lý thông tin khách hàng chuyển đổi trên hai phân hệ Kế toán và Tồn kho.
Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM)