Would you like to visit another country's site?

Quản lý trang thiết bị văn phòng

Công ty bạn có quá nhiều trang thiết bị được sử dụng bởi các bộ phận và phòng ban khác nhau, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý.
Tính năng Quản lý trang thiết bị của Ecount sẽ giúp bạn nắm bắt ngay tình trạng của trang thiết bị và tình hình sử dụng chúng.

Đặc điểm riêng

 • Quản lý hiệu quả bằng cách đăng ký danh sách trang thiết bị hiện có, theo dõi chi thiết thông tin người sử dụng, ngày bắt đầu sử dụng, tình trạng hoàn trả, v.v..
 • Hạn chế mất mát, thất lạc thiết bị gây tổn thất cho công ty.

Tính năng quan trọng

 • Đăng ký thiết bị dùng chung

  • Đăng ký các loại trang thiết bị nội bộ: xe hơi, máy tính, máy in, máy chiếu, v.v..
  • Tránh tác động vào thông tin của trang thiết bị dùng chung bằng cách thiết lập mật khẩu.
  • Cùng tính năng Lịch công tác của Ecount, người dùng có thể đăng ký thời gian sử dụng các thiết bị dùng chung như xe hơi, máy chiếu để các thành viên khác trong công ty có thể nắm được tình hình, và phân bổ sử dung cho hợp lý.
 • Quản lý lược sử thiết bị dùng chung

  • Kiểm tra tình trạng khả dụng của các trang thiết bị bằng báo cáo báo báo tình hình hoàn trả.
  • Trong trường hợp xảy ra thất thoát, dễ dàng xác định được người sử dụng cuối cùng bằng cách truy cứu lịch sử sử dụng của mỗi nhân viên theo từng thiết bị.
  • Dễ dàng kiểm tra tình hình sử dụng của cả công ty bằng bảng thời gian sử dụng theo từng thiết bị và theo từng ngày.
Quản lý trang thiết bị văn phòng