Would you like to visit another country's site?

Chia sẻ công việc Tạo các bài viết theo nhiều mục đích mong muốn
và chia sẻ công việc theo thời gian thực.

Theo sát tiến trình công việc

 • Giao việc và kiểm tra tiến trình thực hiệnCó thể chỉ định nhân viên để giao việc
  và kiểm tra tiến trình thực hiện.

  Giao việc và kiểm tra tiến trình thực hiện
 • Xem công việc theo từng tiến độĐăng ký các tiến độ công việc theo ý muốn
  và theo dõi công việc theo từng tiến độ.

  Xem công việc theo từng tiến độ

Lưu trữ an toàn dữ liệu công việc

 • Chia sẻ dữ liệu của nhiều công việc tại cùng một không gian và
  xem được bất cứ lúc nào.
 • Quản lý tổng hợp các tài liệu của công ty trên hệ thống ERP.
 • Dễ dàng tra cứu và xem dữ liệu khi cần.
Lưu trữ an toàn dữ liệu công việc