Would you like to visit another country's site?

Lưu trữ file

Bạn cần một nơi lưu trữ nhưng vẫn dễ dàng chia sẻ các tài liệu nội bộ hoặc hình ảnh với các thành viên khác trong công ty ?
Tính năng Lưu trữ cá nhân của Ecount chính là lựa chọn hoàn hảo.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đính kèm các file dữ liệu được lưu trữ tại đây vào các nghiệp vụ khác trên ERP.
 • Hình ảnh cũng có thể được sao chép và dán vào nội dung công việc mong muốn.

Tính năng quan trọng

 • Sử dụng lưu trữ cá nhân

  • Khi tạo các giao dịch, hoặc bài viết thông báo, phân công công việc trên Ecount ERP, người dùng có thể đính kèm dữ liệu đã được lưu trữ.
  • Từ danh sách các file lưu trữ, người dùng có thể truy suất để kiểm tra và chỉnh sửa giao dịch đã tạo trước đó mà có đính kèm file.
 • Kho lưu trữ hình ảnh

  • Kho lưu trữ riêng biệt dành để lưu trữ tất cả hình ảnh phục vụ cho công việc nội bộ của công ty.
  • Cho phép đính kèm hình ảnh vào màn hình khởi tạo các nghiệp vụ khác trên Ecount (như đơn bán hàng, đơn mua hàng, đề nghị duyệt chi, .v.v…).
  • Ngoài ra còn có thể sử dụng hình ảnh đã được lưu trữ để đăng ký cho mặt hàng ở phân hệ quản lý kho.
Lưu trữ file