Would you like to visit another country's site?

Bỏ phiếu/khảo sát Thu thập và khảo sát ý kiến của nhân viên, khách hàng v,v
thông qua tính năng khảo sát của ECOUNT.

Quản lý bỏ phiếu nội bộ

 • Quản lý bỏ phiếu nội bộThu thập ý kiến của nhân viên theo dạng bỏ phiếu,
  còn có thể bỏ phiếu ẩn danh.

  Quản lý bỏ phiếu nội bộ
 • Đính kèm tập tin liên quan đến nội dung khảo sátCung cấp thông tin cần thiết cho khảo sát
  bằng cách đính kèm hình ảnh, phiếu ERP khi tạo khảo sát.

  Đính kèm tập tin liên quan đến nội dung khảo sát

Khảo sát ý kiến
khách hàng/nhà cung cấp

 • Thu thập ý kiến từ bên ngoài như đánh giá sản phẩm,
  mức độ hài lòng v,v...
 • Gửi khảo sát qua email đã được đăng ký trên ERP.
 • Tự động ghi nhận kết quả cho khảo sát được gửi qua mail
  vào ECOUNT để dễ dàng kiểm tra.
 • Sử dụng được nhiều loại câu hỏi như chọn một, nhiều lựa
  chọn, câu hỏi ngắn, câu hỏi dài v,v...
Khảo sát ý kiến khách hàng/nhà cung cấp