Would you like to visit another country's site?

Bảng tin đa năng

Quản lý công việc hiệu quả hơn khi sử dụng tính năng của Ecount. Thúc đẩy doanh nghiệp khởi tạo, theo dõi và quản lý hiệu quả hơn so với quản lý Excel truyền thống.

Đặc điểm riêng

 • Thiết kế bảng tin đúng với mong muốn của doanh nghiệp.
 • Xem và tổng hợp dữ liệu hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tính năng quan trọng

 • Sắp xếp và bố cục bảng tin đa năng theo ý thích

  • Cung cấp nhiều mục nhập liệu kiểu số, kiểu chữ, văn bản, ngày, mã và khu vực đính kèm dữ liệu.
  • Liên kết thông tin khách hàng, mặt hàng, dự án, phòng ban, nhân viên đã được đăng ký trước đó ở phân hệ ERP.
  • Thiết lập mặc định như kích thước, vị trí, ô nhập liệu bắt buộc khi tạo bảng.
 • Báo cáo chấm công

  • Lọc tìm kiếm thông tin theo điều kiện. Cho phép kết xuất nội dung tìm kiếm dưới dạng excel hoặc in ấn.
  • Tùy chỉnh mục nhập liệu, thứ tự hiển thị và kích thước tại màn hình tìm kiếm của bảng thông báo.
Bảng tin đa năng